Дипломні (магістерські) роботи

Магістранти І року навчання

Магістри (ІА)  1 курс денна ф. н.(2 студ.)

  1. Словак Станіслав – Рух опору українських політв’язнів у концтаборах СРСР.

Науковий керівник проф. Пилипів І. В.

  1. Манюк Роман – Еволюція опришківства в ХІХ столітті на тлі діяльності гайдуцького і четницького рухів балканських країн.

Науковий керівник  доц. Довган Ю. Л.

 

Магістри (СОІ)  1 курс денна ф. н.(4 студ.)

  1. Мазурик Юрій – Молодіжні українські організації в Другій Речі Посполитій (1919 – 1939 рр.)

Науковий керівник проф. Пилипів І. В.

  1. Баран Михайло – Суспільні процеси в Галичині в період німецької окупації

(1941–1944 рр.)

Науковий керівник доц. Стефанюк Г. В.

  1. Мосора Володимир – Трудова мобілізація українців Галичини нацистською Німеччиною в 1941–1944 рр.

Науковий керівник доц. Стефанюк Г. В.

  1. Марковецький Дмитро – Партизанська боротьба повстанців Холодного яру в 1918–1923 рр.

Науковий керівник доц. Довган Ю. Л.

 

Магістри (СОІ)  1 курс заочна ф. н.( 2 студ.)

  1. Вістовська Ольга – Компетентнісний підхід у вивченні теми «Колабораціонізм у роки Другої світової війни» в сучасній шкільній освіті

Науковий керівник доц. Стефанюк Г. В.

  1. Власюк Максим – Історична компетентність у контексті формування національно-патріотичного виховання учнів (на прикладі вивчення теми «Український самостійницький рух у роки Другої світової війни»)

Науковий керівник доц. Стефанюк Г. В.

Тематика

бакалаврських робіт студентів

денної форми навчання

кафедри історіографії і джерелознавства

спеціальність “Середня освіта. Історія”

захищених у 2020 н. р.

 

п/п

Тема  Прізвище студента Науковий керівник Рецензент
Колабораціонізм у роки Другої світової війни: правда і науковий дискурс Вийванко О.О. Доц. Стефанюк Г.В. Доц. Марущенко О.В.
Трудова мобілізація українців Галичини нацистською Німеччиною у 1941-1944 рр.: історіографія. Мосора В.А. Доц. Стефанюк Г.В. Доц. Довган Ю.Л.
Український самостійницький рух в роки Другої світової війни: джерела та історіографія. Власюк М.А. Доц. Стефанюк Г.В. Доц. Марущенко О.В.
Історія ОУН у 1929-1939 рр.: джерела та історіографія. Томич А.В. Доц. Стефанюк Г.В. Доц. Кіндрачук Н.М.
Сучасна українська історіографія суспільних процесів у Галичині в роки німецької окупації (1941-1944 рр.) . Баран М. Доц. Стефанюк Г.В. Доц. Довган Ю.Л.

 

 

 

Заочний

 

4. Дроняк Ігор Васильович

Ст. викл. Кобильник Р. В.

Суспільно-політичні процеси в Польщі в період парламентаризму 1922 – 1926 рр.

 

Тематика

бакалаврських робіт студентів

денної форми навчання

кафедри історіографії і джерелознавства

спеціальність «Історія та археологія»

захищених у 2020 н. р.

 

п/п

Тема  Прізвище студента Науковий керівник Рецензент
1 Тактика партизанської боротьби українських повстанців Холодного Яру в світлі мемуарної літератури Марковецький Д.Д. Доц. Довган Ю.Л. Доц. Стефанюк Г.В.
Спроба світової гегемонії СРСР як причини розгортання Холодної війни 1945-1953 рр. Худін Ю.П. Доц. Довган Ю.Л. Доц. Марущенко О.В.
Феномен опришківського руху на тлі загальноєвропейських визвольних рухів Манюк Р.А. Доц. Довган Ю.Л. Доц. Стефанюк Г.В.
Українське жіноцтво в роки І світової війни та національно-визвольних змагань 1914-1923 років Найдюк Р.Б. Доц. Довган Ю.Л. Доц. Кіндрачук Н.М.

 

 

Міністерство освіти і науки України

 ДВНЗ “Прикарпатський національний

університет імені Василя Стефаника”

 ТЕМАТИКА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

КАФЕДРИ ІСТОРІЇ СЛОВ’ЯН

“ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ”

(2019 – 2020 н. р. денна і заочна

форми навчання)

 Тематика затверджена на засіданні кафедри історії слов’ян

(протокол № 2 від 18 вересня 2019 року)

ТЕМАТИКА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

КАФЕДРИ ІСТОРІЇ СЛОВ’ЯН:

“ ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ ”

(2019 – 2020 н. р.)

Денна форма навчання

Перший рік навчання

Спеціальність “Середня освіта (Історія)”

№ n/n Тема Прізвище студента Науковий керівник Рецензенти
1. Релігійна політика Польщі в Галичині 1921 – 1939 рр. Пайда Марія Проф. Комар В. Л.
2. Річ Посполита в міждержавних відносинах у ХVІІ столітті Андріїв Мар’яна Доц. Дебенко В. З.
3. Формування станово-представницької монархії в Польщі (друга половина ХІV – ХVІІ ст.) Стрільчук Назарій Доц. Дебенко В. З.
4. Політичний і соціально-економічний розвиток Чехословацької республіки (1918 – 1929 рр.) Юхман Анна Доц. Дебенко В. З.
5. Політика монгольської імперії щодо руських князівств (1223 – 1271 рр.) Малецький Назарій Доц. Вітенко М. Д.

Тематика затверджена на засіданні кафедри історії слов’ян.

Протокол № 2 від 18 вересня 2019 року.

Завідувач кафедри історії слов’ян,

докт. іст. наук, проф.                                                                         В. Л. КОМАР

ТЕМАТИКА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

КАФЕДРИ ІСТОРІЇ СЛОВ’ЯН:

“ ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ ”

(2019 – 2020 н. р.)

Денна форма навчання

Перший рік навчання

Спеціальність “Історія та археологія”

№ n/n Тема Прізвище студента Науковий керівник
1. Уніформістика та озброєння Вермахту в 1933 – 1945 рр. Андріїшин Михайло Доц. Вітенко М. Д.
2. Релігія давніх слов’ян Гончар Оксана Доц. Вітенко М. Д.

Тематика затверджена на засіданні кафедри історії слов’ян.

Протокол № 2 від 18 вересня 2019 року.

Завідувач кафедри історії слов’ян,

докт. іст. наук, проф.                                                                         В. Л. КОМАР

ТЕМАТИКА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

КАФЕДРИ ІСТОРІЇ СЛОВ’ЯН:

“ ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ ”

(2019 – 2020 н. р.)

Заочна форма навчання

Перший рік навчання

Спеціальність “Середня освіта (Історія)”

№ n/n Тема Прізвище

студента

Науковий керівник Рецензенти
1. Діяльність молодіжних

організацій в Галичині у міжвоєнний період

Дутка Оксана Проф. Комар В. Л.
2. Інкорпораційна стратегія російського самодержавства щодо Гетьманату Павлишин Микола Проф. Сіреджук П. С.
3. Розвиток культури Чехословаччини в період між Першою і Другою світовими війнами Габльовська Юлія Доц. Вітенко М. Д.

Тематика затверджена на засіданні кафедри історії слов’ян.

Протокол № 2 від 18 вересня 2019 року.

Завідувач кафедри історії слов’ян,

докт. іст. наук, проф.                                                                         В. Л. КОМАР

 

СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

КАФЕДРИ ІСТОРІЇ СЛОВ’ЯН

“ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ”

(2018 – 2019 н. р. денна і заочна

форми навчання)

 Тематика затверджена на засіданні кафедри історії слов’ян

(протокол № 2 від 13 вересня 2018 року)

ТЕМАТИКА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

КАФЕДРИ ІСТОРІЇ СЛОВ’ЯН:

“ ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ ”

(2018 – 2019 н. р.)

Денна форма навчання

Перший рік навчання

№ n/n Тема Прізвище

студента

Науковий керівник
1. Політика польської влади щодо українського населення Західної України у 1920-і – 1930-і рр. Сосонка Анастасія Віталіївна (Історія та археологія) Проф. Сіреджук Петро Степанович
2. Внутрішня і зовнішня політика Сербії та Чорногорії (1992 – 2006 рр.) Герич Ольга Ярославівна (Середня освіта (Історія) Доц. Дебенко Василь Зеновійович
3. Ліберальні реформи в Російській імперії в 2 половині ХІХ ст. Кецмур Назарій Іванович (Середня освіта (Історія) Доц. Вітенко Микола

Дмитрович

4. Центрально-Східна Європа і міжнародні відносини на сторінках газети “Діло” (1922 – 1939 рр.) Мула Михайло Іванович (Середня освіта (Історія) Доц. Вітенко Микола

Дмитрович

Тематика затверджена на засіданні кафедри історії слов’ян.

Протокол № 2 від 13 вересня 2018 року.

Завідувач кафедри історії слов’ян,

докт. іст. наук, проф.                                                                         В. Л. КОМАР

 

ТЕМАТИКА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

КАФЕДРИ ІСТОРІЇ СЛОВ’ЯН:

“ ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ ”

(2018 – 2019 н. р.)

Заочна форма навчання

Перший рік навчання

№ n/n Тема Прізвище

студента

Науковий керівник
1. Польсько-українські відносини в кінці ХХ- на початку ХХІ ст. Лофердюк Оксана Іванівна (Середня освіта (Історія) Проф. Комар Володимир Леонович
2. Економічний розвиток Республіки Болгарія (1989 – 2012 рр.) Рішко Андріана Іванівна (Середня освіта (Історія) Доц. Дебенко Василь

Зеновійович

Тематика затверджена на засіданні кафедри історії слов’ян.

Протокол № 2 від 13 вересня 2018 року.

Завідувач кафедри історії слов’ян,

докт. іст. наук, проф.                                                                         В. Л. КОМАР

 

ТЕМАТИКА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

КАФЕДРИ ІСТОРІЇ СЛОВ’ЯН:

“ ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ ”

(2017 – 2019 н. р.)

Денна форма навчання

№ n/n Тема Прізвище

студента

Науковий керівник Рецензенти
1. Культурно-освітня політика Польщі в Галичині й на Волині (1921 – 1939 рр.) Лесів Ігор Ігорович Проф. Комар Володимир Леонович
2. Українська греко-католицька церква в релігійній політиці Польщі (1919 – 1939 рр.) Погрібна Соломія Вікторівна Проф. Комар Володимир Леонович
3. Політична боротьба в Росії після повалення самодержавства (лютий –

Жовтень 1917 р.)

Дем’янів Юрій Іванович Доц. Вітенко Микола

Дмитрович

Тематика затверджена на засіданні кафедри історії слов’ян.

Протокол № 2 від 18 вересня 2017 року.

ТЕМАТИКА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

КАФЕДРИ ІСТОРІЇ СЛОВ’ЯН:

“ ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ ”

(2017 – 2019 н. р.)

Заочна форма навчання

№ n/n Тема Прізвище

студента

Науковий керівник Рецензенти
1. Суспільно-політичний розвиток Польщі в 1918 – 1921 рр. Гошовська Ольга Михайлівна Проф. Комар Володимир Леонович
2. Суспільно-політичне становище Речі Посполитої в другій половині ХVІІІ ст. Вікарюк Юлія Ігорівна Доц. Дебенко Василь

Зеновійович

3. Колоніальна політика Російської імперії у білоруських землях (1772 – 1831 рр. Скуматчук Ярослава Юріївна Доц. Дебенко Василь

Зеновійович

4. Реформаційні рухи в слов’янських землях у ХVІ – ХVІІ ст. Шагай Ірина Ігорівна Доц. Дебенко Василь

Зеновійович

5. Внутрішня та зовнішня політика Штефана ІІІ Великого Щербицька Соломія Ігорівна Доц. Вітенко Микола

Дмитрович

6. Міста Західної України під владою ІІ Речі Посполитої Макарук-Воропаєва Катерина Ігорівна Доц. Вітенко Микола

Дмитрович

 

Тематика затверджена на засіданні кафедри історії слов’ян.

Протокол № 2 від 18 вересня 2017 року.

 

ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ

ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ІСТОРІЯ”

Друга вища освіта

Заочна форма навчання

№ n/n Тема Прізвище

студента

Науковий керівник Рецензенти
1. Реформування системи землеволодіння в Східній Галичині (1919 – 1932 рр.)

 

Лучинська  Мар’яна Володимирівна Проф. Комар Володимир Леонович
2. Політика національної асиміляції українців Галичини в 1919 – 1926 рр.

 

Хребтовська Ірина Михайлівна Проф. Комар Володимир Леонович
3. Російська імперія за правління Миколи ІІ

 

Дзюбановська Ярослава Миколаївна Проф. Комар Володимир Леонович
4. Відносини Польщі та УНР у міжвоєнний період

 

Чубатько Наталія Миколаївна Проф. Комар Володимир Леонович
5. Польсько-українська війна  (1918 – 1919 рр.)

 

Макарова-Коник Ольга Володимирівна Доц. Вітенко Микола

Дмитрович

 

Тематика затверджена на засіданні кафедри історії слов’ян.

Протокол № 2 від 18 вересня 2017 року.

Завідувач кафедри історії слов’ян,

докт. іст. наук, проф.                                                                         В. Л. КОМАР