Навчальні плани

Спеціальність 032 Історія та археологія. Освітній рівень “Бакалавр”

Навчальний план спеціальності 032 Історія та археологія. Перший (бакалаврський) рівень (2016 р.)

Навчальний план спеціальності 032 Історія та археологія. Перший (бакалаврський) рівень (2020 р.)

Навчальний план спеціальності 032 Історія та археологія. Перший (бакалаврський) рівень (2023 р.)

Спеціальність 032 Історія та археологія. Освітній рівень “Магістр”

Навчальний план спеціальності 032 Історія та археологія. Другий (магістерський) рівень

Спеціальність 014 Середня освіта (історія). Освітній рівень “Бакалавр”

Навчальний план спеціальності 014 Середня освіта (історія). Перший (бакалаврський) рівень 2016 р.

 

Спеціальність 014 Середня освіта (історія). Освітній рівень “Магістр”

Навчальний план спеціальності 014 Середня освіта (історія). Другий (магістерський) рівень

Спеціальність 032 Історія та археологія. Освітній рівень

Підготовка ОР доктора філософії (phd), доктора наук