Програмові вимоги

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ до комплексного кваліфікаційного екзамену «АРХЕОЛОГІЯ І СПЕЦІАЛЬНІ ГАЛУЗІ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для студентів, які складатимуть бакалаврський іспит замість захисту бакалаврської роботи у 2022 р.

 

Програмові вимоги до державної атестації Комплексний іспит з історії для студентів спеціальності 032 «Історія та археологія» 2019–2022 навчальний рік (перший бакалаврський рівень вищої освіти)