Викладачі

Комар Володимир Леонович – завідувач кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки, доктор історичних наук, професор, фахівець з історії Польщі та українсько-польських відносин.

Вітенко Микола Дмитрович – доцент кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки, кандидат історичних наук, доцент, фахівець з історії українсько-польських відносин у ХІХ ст. та історії Польщі.

Дебенко Василь Зіновійович – доцент кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки, кандидат історичних наук, доцент.

Кобильник Роман Васильович – старший викладач кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки, фахівець з історії ІІ Речі Посполитої, історії польських політичних партій міжвоєнного періоду.

Стефанюк Галина Василівна – доцент кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки, кандидат історичних наук, доцент, фахівець зі спеціальних історичних дисциплін, джерелознавства та історіографії історії України, актуальних проблем Другої світової війни.

Шологон Лілія Іванівна – професор кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки, доктор історичних наук, професор, фахівець зі спеціальних історичних дисциплін, джерелознавства та історіографії історії України.