Практика

Положення про організацію та проведення практики

Додаток до положення про організацію та проведення практики

Наскрізна програма практики ОП 032 “Історія та археологія” (бакалавр)

Наскрізна програма практики ОП 032 “Історія та археологія” (бакалавр і магістр)

Договір про співпрацю з Державним архівом Івано-Франківської області (2021 р.)