Наукова робота

Тематичний план  науково-дослідної роботи

 кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки , яка виконується в межах робочого часу викладачів

 на 2023-2024 рік

з.п.

Назва науково-дослідної

роботи

№ держреєстрації

прізвище, ім¢я, по батькові

наукового керівника (науковий ступінь, вчене звання)

 

Організа-ція

замовник

Термін виконання

(роки початок-закінчення роботи)

Обсяг фінансування на 2024 рік

(якщо фінансування передбаче-не)

Очікуваний науковий результат у 2024 році

 

Наукові секції за фаховими напрямами

(згідно переліку*)

1 2 3 4 5 6 7
 
1 Політичний і соціально-економічний розвиток слов’янських країн

 

Науковий керівник

доктор історичних наук, професор

Комар В.Л.

Прикарпатський національний  університет  імені  Василя Стефаника

 

 

 

 

01. 11. 2013-

01. 12. 2028 рр.

 

В межах

робочого часу

 

Публікації статей, монографій, навчальних і навчально-методичних посібників, виступи на наукових конференціях

 

Філософія і історія

План науково-дослідної роботи затверджено на засіданні  кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки (протокол № 6 від 28 грудня  2023 р.)

 

Завідувач кафедри                                                                                                проф. Комар В.Л.