Кобильник Роман Васильович

Кобильник Роман Васильович – старший викладач кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки, фахівець з історії ІІ Речі Посполитої, історії польських політичних партій міжвоєнного періоду.

Біографія

Народився 23 листопада 1976 року в селі Черче Рогатинського району  Івано-Франківської області. Закінчив Черченську ЗОШ І – ІІІ ступенів (1994 р.). З 1994 р. до 1999 р навчався на історичному факультеті Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, який закінчив з відзнакою. У 1999 – 2002 рр. – аспірант кафедри всесвітньої історії Прикарпатського університету.

З 2002 р. асистент кафедри історії слов’ян, у 2009 р. переведений на посаду старшого викладача. Викладає навчальні дисципліни: “Історія Центрально-Східної Європи нового часу”, “Слов’яни і європейська цивілізація”, “Суспільно-політичні процеси в слов’янських країнах у міжвоєнний період у шкільній програмі”.

Сферою наукових інтересів є польсько-українські партійно-політичні відносини міжвоєнного періоду. У своїх дослідженнях він висвітлює ставлення провідних польських державних і політичних діячів до українського питання, діяльність польських політичних партій та організацій, концептуальне осмислення ними проблем національної політики Польщі, український національно-визвольний рух 20 – 40-х рр. ХХ ст. Опублікував низку праць з даної проблематики.

Найважливіші праці:

Кобильник Р. В. Українське питання в політичних поглядах Романа Дмовського кінця 20 – середини 30-х рр. ХХ ст. // Галичина: науковий і культурно-просвітний краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2001. – № 7. – С. 154 – 158.

Кобильник Р. В.Ставлення польських політичних партій до пацифікації 1930 року // Вісник Прикарпатського національного університету. Історія. – 2002. – Вип. IV – С. 106 – 111.

Кобильник Р. В.Українське питання в концепціях польських проурядових партій (1926 – 1930 рр.) // Україна і Польща в ХХ ст.: проблеми і перспективи взаємовідносин. Збірник наукових праць / За ред. П. М. Черенги. – Київ-Краків: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2002. – С. 95 – 97.

Кобильник Р. В. “Українське питання” в суспільно-політичних поглядах Тадеуша Голувка (20 – 30-ті рр. ХХ ст.) // Стосунки Сходу та Заходу України: суб’єкти, інтереси, цінності: Зб. наук. пр. / І. Ф. Кононов. – Луганськ: Знання, 2007. – С. 351 – 356.

Кобильник Р. В. Проблема взаємовідносин українських і польських націоналістів в Галичині в першій половині 30-х рр. ХХ ст. // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2009. – №15. – С. 98 – 104.

Кобильник Р. В. Польсько-українське порозуміння в діяльності польських політичних партій у 20 – 30-х ХХ ст. // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2012. – № 20-21. – С. 237 – 244.

Кобильник Р. Українське питання в політиці Безпартійного Блоку співпраці з урядом (1927 – 1935 рр.) / Р. Кобильник // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2013. – Вип. 23 – 24. – С. 200 – 207.

Кобильник Р. Український і польський націоналізм 20 – 30-х рр. ХХ ст.: початок протистояння / Р. Кобильник // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2017. – №29-30. – С. 58 – 62.

Адамович С., Кобильник Р., Щербін Л. Нереабілітована пам’ять. Ч. 1. Івано-Франківськ: Лілея-НВ 2018. 207 с.

Контакти: roman.kobylnyk[@]pnu.edu.ua, (0342) 59-61-46