Вступ на перший курс

Вступ на перший курс

Вступ на перший курс (після 11 класу, на основі атестату ПЗСО, перший (бакалаврський) рівень)

Вступ у магістратуру (другий (магістерський) рівень вищої освіти)

Вступ у аспірантуру (третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти (PhD), науковий рівень