Про кафедру історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки

Викладачі і аспіранти кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки

Кафедра створена у 1993 р. за ініціативи доктора історичних наук, професора Петра Степановича Федорчака, який став її першим завідувачем. З 2006 р. кафедрою керує доктор історичних наук, професор Володимир Леонович Комар. До 15 березня 2021 р. кафедра називалася кафедра історії слов’ян. Згідно наказу ректора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника № 150 від 11 березня 2021 року та на виконання рішення Вченої ради Державного вищого навчального закладу від 2 березня 2021 року (протокол № 2) з 15 березня 2021 року кафедру історії слов’ян перейменовано на кафедру історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки.

Колектив кафедри:

Комар Володимир Леонович – завідувач кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки, доктор історичних наук, професор, фахівець з історії Польщі та українсько-польських відносин.

Вітенко Микола Дмитрович – доцент кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки, кандидат історичних наук, доцент, фахівець з історії українсько-польських відносин у ХІХ ст. та історії Польщі.

Дебенко Василь Зіновійович – доцент кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки, кандидат історичних наук, доцент, фахівець з історіографії історії слов’ян.

Кобильник Роман Васильович – старший викладач кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки, фахівець з історії ІІ Речі Посполитої, історії польських політичних партій міжвоєнного періоду.

Стефанюк Галина Василівна – доцент кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки, кандидат історичних наук, доцент, фахівець зі спеціальних історичних дисциплін, джерелознавства та історіографії історії України, актуальних проблем Другої світової війни.

Шологон Лілія Іванівна – професор кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки, доктор історичних наук, професор, фахівець зі спеціальних історичних дисциплін, джерелознавства та історіографії історії України.