Вітенко Микола Дмитрович

Вітенко Микола Дмитрович – доцент кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки, кандидат історичних наук, доцент, фахівець з історії українсько-польських відносин у ХІХ ст. та історії Польщі.

Біографія

2002 р. закінчив історичний факультет Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. У 2002 – 2005 рр. навчався в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника під керівництвом професора П. Федорчака. У 2006 р. в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича захистив кандидатську дисертацію на тему “Польсько-українські відносини у Галичині: соціально-економічний аспект (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.)” за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія.

У 2006 – 2008 рр. працював на посаді асистента, з вересня 2009 р. – доцента кафедри історії слов’ян (15 березня 2021 р. кафедру перейменовано на кафедру історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки) Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. За наукові досягнення нагороджений відзнакою Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Івано-Франківської обласної ради “Молодий вчений року” (2010).

У 2011 р. М. Д. Вітенку рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри історії слов’ян.

Пройшов наукові стажування в Україні (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2011, 2016, 2021 р.) й у Польщі (Варшавський університет, 2008 – 2009 рр.).

Член журі на ІІІ та ІV етапах Всеукраїнської олімпіади з історії.

Автор низки наукових публікацій, навчально-методичної літератури, співупорядник низки археографічних видань, координатор проекту “Західно-Українська Народна Республіка. 1918 – 1923. Енциклопедіяˮ.

Читає нормативні курси для студентів низки спеціальностей:

1) 032 “Історія та археологіяˮ:

а) Історія зарубіжних слов’ян (давні часи і середньовіччя) (силлабус);

б) Джерелознавство історії зарубіжних слов’ян (силлабус);

в) Соціально-економічний розвиток слов’янських країн наприкінці ХVIII – на початку ХХІ ст. (силлабус)

2) 014“Середня освіта (історія)ˮ:

а) Історія Центрально-Східної Європи у давні часи і середньовіччі;

б) Історичні портрети політичних та громадських діячів слов’янських країн на уроках історії в школі;

в) Суспільно-культурні процеси в слов’янських країнах у ХІХ – поч ХХІ ст. на уроках історії;

г) Використання інформаційних ресурсів у процесі вивчення історії в середній школі.

3) 035.033 Слов’янські мови (переклад включно), перша – чеська (“Чеська мова і літератураˮ):

а) “Історія Чехіїˮ (силлабус, методичка).

Сфера наукових зацікавлень: історія слов’янських народів, історія Галичини, історія Прикарпаття, польсько-українські відносини, український національно-визвольний рух.

Найважливіші праці:

Вітенко М. Д. Історія Росії. Від найдавніших часів до наших днів : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. – 346 с.
Вітенко М. Д. Боротьба за сервітутні права в Галичині (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2005. – Вип. ІХ. – С. 128 – 138.

Вітенко М. Д. Взаємини між українськими громадами та польськими поміщицькими дворами // Україна Соборна. Збірник наукових праць. – К., 2006. – Вип.4. – Т. 2. – С. 151 – 156.

Вітенко М.Д. Польсько-українські відносини у Галичині у науковій та освітній галузях (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Проблеми інтеграції науково-освітнього, інтелектуального потенціалу в державотворчому процесі. – Тернопіль, 2006. – Вип. 4. – С. 122 – 126.

Вітенко М. Д. Польська молодь Галичини у 1848 р. – на початку ХХ ст. // Українські січові стрільці – лицарі рідного краю. – Коломия: Вік, 2007. – С. 34 – 41.

Вітенко М. Д. Соціально-економічний аспект польсько-українських відносин у Галичині в 1867 – 1914 рр. та ідея незалежності України // Галичина. – 2008. – № 14. – С. 135 – 140.

Вітенко М. Д. Українська національна ідея у Галичині в контексті польсько-української боротьби за виборчу реформу 1900 – 1914 рр. // Галичина. – 2009. – № 15–16. – С. 37 – 47 (У співавт.).

Вітенко М. Польсько-українські стосунки в Галичині під час парцеляції поміщицьких маєтків 1867 – 1914 рр. // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – С. 83 – 89.

Вітенко М. Д. Конкуренція між польськими та українськими споживчо-кооперативними і кредитними організаціями Галичини у 1867 – 1914 рр. // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – Спецвипуск. – К.: ВІР УАН, 2011. – Спецвипуск. – С. 106 – 116.

Вітенко М. Соціально-економічний аспект польсько-українських взаємин в Галичині (1902 – 1914 рр.) / Микола Вітенко // Od Ugody Hadziackiej do Unii Europejskiej. – Т. 2.  – Rezet czy kontynuacja. Pod. red. P. Fedorczaka i J. Makara. – Rzeszów: Wyd-wo «Drukarnia Uniwersytetu Rzeszowskiego», 2012. – S. 17 – 25.

Вітенко М. Етно-конфесійний склад населення Галичини в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. / Микола Вітенко // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2012. – № 20-21. – С. 127 – 136.

Вітенко М. Д., Дебенко В. З., Комар В. Л., Томин Ю. М., Федочак П. С. Виконання та захист дипломної і магістерської робіт з історії слов’ян. Навчально-методичний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю “Історія”. – Івано-Франківськ, 2013. – 48 с.

Вітенко Микола. Завершальний етап та основні наслідки колективізації на території західних областей УРСР (1948 – 1953 рр.) / Микола Вітенко // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2013. – Вип. 23 – 24. До 20-ліття утворення кафедри історії словян і 80-річчя професора Петра Федорчака. – С. 124 – 129.

Вітенко Микола. Польсько-українські відносини у містах та містечках Східної Галичини в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст.: соціально-економічний аспект / Микола Вітенко // Федорчак Петро Степанович: бібліографічний покажчик (до 80-річчя від дня народження та 50-річчя науково-педагогічної діяльності у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника). – Івано-Франківськ: Вид-во ПНУ, 2013. – С. 30 – 37.

Вітенко М. Повсякденне життя Станиславова в період існування ЗУНР / Микола Вітенко // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2014. – Вип. 25. – С. 29 – 35.

Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали / Відповідальний редактор професор Микола Кугутяк. – Том 1. – Книга 1 (1919 – 1929). – Івано-Франківськ: КПФ “ЛІК”, 2012. – 600 с.

Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали / відп. ред. М. Кугутяк. – Т. 1. – Кн. 2 (1929–1939). – Івано-Франківськ: КПФ “ЛІК”, 2014. – 600 с.

Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали / Відповідальний редактор професор Микола Кугутяк. – Том. 2. – Книга 1 (1939 – 1945). – Івано-Франківськ: КПФ “ЛІК”, 2009. – 600 с.

Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали / Відповідальний редактор професор Микола Кугутяк. – Том. 2. – Книга 2 (1945 – 1946). – Івано-Франківськ: КПФ “ЛІК”, 2010. – 696 с.

Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали / Відповідальний редактор професор Микола Кугутяк. – Том 2. – Книга 3 (1947 – 1957 рр.). – Івано-Франківськ: КПФ “ЛІК”, 2011. – 768 с.

Вітенко М. Вступ, На шляху до незалежності й свободи, Літопис Революції гідності, Богдан Калиняк – робітник, підприємець, євромайданівець, Ігор Ткачук – євромайданівець із Великої Кам’янки // Український Євромайдан. Прикарпатський вимір / за ред. М. Кугутяка. – Івано-Франківськ, 2015. – 720 с.

Вітенко М. Д. Польсько-українські взаємини в Галичині та селянський страйк 1902 р. // ГАЛИЧИНА. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. До 95-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. -– 2014. – Ч. 25–26. – С. 194-200.

Вітенко М. Д. Історія Чехії. Навчально методичний посібник / Вітенко М. Д. – Івано-Франківськ, 2016. – 78 с.

Вітенко М. Д.Польсько-українське суперництво у сферах працевлаштування та забезпечення житлом у містах і містечках Галичини в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. / Вітенко М. Д. // Вісник Прикарпатського університету. Серія історія. – 2014. – Вип. 26. – С. 65-70.

Вітенко М. Д. Історичні портрети видатих діячів слов’янських країн. Навчально-методичний посібник / Вітенко М. Д. – Івано-Франківськ, 2017. – 78 с.

Вітенко М. Д. Історія Центрально-Східної Європи в новітній час. Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання / Вітенко М. Д. – Івано-Франківськ, 2017. – 92 с.

Вітенко М. Д. Велика Російська революція: український та російський дискурси // Історична панорама. 2017. Вип. 25. – C. 35-49.

Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018.

Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019.

Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. Т. 3: П–С. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2020.

Вітенко М. Історія зарубіжних слов’ян (давні часи і середньовіччя). Навчально-методичний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю “032. Історія та археологія” (заочна форма навчання). – Івано-Франківськ, 2018. – 78 с.

Вітенко М. Історія Центрально-Східної Європи в давні часи і середньовіччі. Навчально-методичний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю “014. Середня освіта. Історія” (заочна форма навчання). – Івано-Франківськ, 2018. – 92 с.

Вітенко М., Дебенко В. Західно-Українська Народна Республіка у чехословацькій періодиці (листопад 1918 – липень 1919 р.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. 2020. № 55.
Вітенко М. Д. Велика Російська революція: український та російський дискурси // Історична панорама. 2017. Вип. 25. C. 35-49.

Вітенко Микола. Створення, систематизація і використання великих масивів інформації з історії ЗУНР Олександр Карпенко – історик Української революції : До 100-річчя від Дня народження : колективна монографія. За ред. М.Кугутяка, І.Райківського, С.Кобути. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2022. с.110-119.
Вітенко Микола. Проєкт «Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія»: від ідеї до її реалізації. Українська енциклопедистика як складник інформаційного спротиву: колективна монографія / За заг. ред. д. і. н., проф. А. Киридон. Київ : Державна наукова установа, «Енциклопедичне видавництво», 2022. С. 122-132.
Микола Вітенко, Василь Дебенко. Галицькі українці та Західно-Українська Народна Республіка на сторінках газет “Lidové novinyˮ, “Národní listyˮ та “Národní politikaˮ (листопад 1918 – липень 1919 р.). Олександр Карпенко – шлях до себе. До 100-річчя з дня народження / Колективна монографія за ред. І. Монолатія, В. Великочого та О. Жерноклеєва. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2022. С. 220 – 246.
Вітенко М. Проект “Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедіяˮ: складнощі і успіхи реалізації // Енциклопедії як глокальні медії: Колективна монографія. К.: ДІА, 2020. С. 200-212.

 

Література про вченого:

Міщук А. Вітенко Микола Дмитрович // Інститут історії і політології: 70 років педагогічної, наукової  й громадської діяльності / Під ред. професора М. Кугутяка. – Івано-Франківськ: видавець Третяк І. Я., 2010. – С. 90.