Вітенко Микола Дмитрович

Вітенко Микола Дмитрович – доцент кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки, кандидат історичних наук, доцент, фахівець з історії українсько-польських відносин у ХІХ ст. та історії Польщі.

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID ID

Профіль ID Web of Science

Профіль Scopus Author Identifier

Біографія

2002 р. закінчив історичний факультет Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. У 2002 – 2005 рр. навчався в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника під керівництвом професора П. Федорчака. У 2006 р. в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича захистив кандидатську дисертацію на тему “Польсько-українські відносини у Галичині: соціально-економічний аспект (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.)” за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія.

У 2006 – 2008 рр. працював на посаді асистента, з вересня 2009 р. – доцента кафедри історії слов’ян (15 березня 2021 р. кафедру перейменовано на кафедру історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки) Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. За наукові досягнення нагороджений відзнакою Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Івано-Франківської обласної ради “Молодий вчений року” (2010).

У 2011 р. М. Д. Вітенку рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри історії слов’ян.

Пройшов наукові стажування в Україні (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2011, 2016, 2021 р.) й у Польщі (Варшавський університет, 2008 – 2009 рр.).

Член журі на ІІІ та ІV етапах Всеукраїнської олімпіади з історії.

Автор низки наукових публікацій, навчально-методичної літератури, співупорядник низки археографічних видань, координатор проекту “Західно-Українська Народна Республіка. 1918 – 1923. Енциклопедіяˮ.

Читає нормативні курси для студентів низки спеціальностей:

1) 032 “Історія та археологіяˮ:

а) Історія зарубіжних слов’ян (давні часи і середньовіччя);

б) Джерелознавство історії зарубіжних слов’ян;

в) Соціально-економічний розвиток слов’янських країн наприкінці ХVIII – на початку ХХІ ст.

2) 014“Середня освіта (історія)ˮ:

а) Історія Центрально-Східної Європи у давні часи і середньовіччі;

б) Історичні портрети політичних та громадських діячів слов’янських країн на уроках історії в школі;

в) Суспільно-культурні процеси в слов’янських країнах у ХІХ – поч ХХІ ст. на уроках історії;

г) Використання інформаційних ресурсів у процесі вивчення історії в середній школі.

3) 035.033 Слов’янські мови (переклад включно), перша – чеська (“Чеська мова і літератураˮ):

а) “Історія Чехіїˮ.

Сфера наукових зацікавлень: історія слов’янських народів, історія Галичини, історія Прикарпаття, польсько-українські відносини, український національно-визвольний рух.

Найважливіші праці:

Вітенко М. Д. Історія Росії. Від найдавніших часів до наших днів : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. – 346 с.
Вітенко М. Д. Боротьба за сервітутні права в Галичині (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2005. – Вип. ІХ. – С. 128 – 138.

Вітенко М. Д. Взаємини між українськими громадами та польськими поміщицькими дворами // Україна Соборна. Збірник наукових праць. – К., 2006. – Вип.4. – Т. 2. – С. 151 – 156.

Вітенко М.Д. Польсько-українські відносини у Галичині у науковій та освітній галузях (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Проблеми інтеграції науково-освітнього, інтелектуального потенціалу в державотворчому процесі. – Тернопіль, 2006. – Вип. 4. – С. 122 – 126.

Вітенко М. Д. Польська молодь Галичини у 1848 р. – на початку ХХ ст. // Українські січові стрільці – лицарі рідного краю. – Коломия: Вік, 2007. – С. 34 – 41.

Вітенко М. Д. Соціально-економічний аспект польсько-українських відносин у Галичині в 1867 – 1914 рр. та ідея незалежності України // Галичина. – 2008. – № 14. – С. 135 – 140.

Вітенко М. Д. Українська національна ідея у Галичині в контексті польсько-української боротьби за виборчу реформу 1900 – 1914 рр. // Галичина. – 2009. – № 15–16. – С. 37 – 47 (У співавт.).

Вітенко М. Польсько-українські стосунки в Галичині під час парцеляції поміщицьких маєтків 1867 – 1914 рр. // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – С. 83 – 89.

Вітенко М. Д. Конкуренція між польськими та українськими споживчо-кооперативними і кредитними організаціями Галичини у 1867 – 1914 рр. // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – Спецвипуск. – К.: ВІР УАН, 2011. – Спецвипуск. – С. 106 – 116.

Вітенко М. Соціально-економічний аспект польсько-українських взаємин в Галичині (1902 – 1914 рр.) / Микола Вітенко // Od Ugody Hadziackiej do Unii Europejskiej. – Т. 2.  – Rezet czy kontynuacja. Pod. red. P. Fedorczaka i J. Makara. – Rzeszów: Wyd-wo «Drukarnia Uniwersytetu Rzeszowskiego», 2012. – S. 17 – 25.

Вітенко М. Етно-конфесійний склад населення Галичини в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. / Микола Вітенко // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2012. – № 20-21. – С. 127 – 136.

Вітенко М. Д., Дебенко В. З., Комар В. Л., Томин Ю. М., Федочак П. С. Виконання та захист дипломної і магістерської робіт з історії слов’ян. Навчально-методичний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю “Історія”. – Івано-Франківськ, 2013. – 48 с.

Вітенко Микола. Завершальний етап та основні наслідки колективізації на території західних областей УРСР (1948 – 1953 рр.) / Микола Вітенко // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2013. – Вип. 23 – 24. До 20-ліття утворення кафедри історії словян і 80-річчя професора Петра Федорчака. – С. 124 – 129.

Вітенко Микола. Польсько-українські відносини у містах та містечках Східної Галичини в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст.: соціально-економічний аспект / Микола Вітенко // Федорчак Петро Степанович: бібліографічний покажчик (до 80-річчя від дня народження та 50-річчя науково-педагогічної діяльності у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника). – Івано-Франківськ: Вид-во ПНУ, 2013. – С. 30 – 37.

Вітенко М. Повсякденне життя Станиславова в період існування ЗУНР / Микола Вітенко // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2014. – Вип. 25. – С. 29 – 35.

Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали / Відповідальний редактор професор Микола Кугутяк. – Том 1. – Книга 1 (1919 – 1929). – Івано-Франківськ: КПФ “ЛІК”, 2012. – 600 с.

Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали / відп. ред. М. Кугутяк. – Т. 1. – Кн. 2 (1929–1939). – Івано-Франківськ: КПФ “ЛІК”, 2014. – 600 с.

Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали / Відповідальний редактор професор Микола Кугутяк. – Том. 2. – Книга 1 (1939 – 1945). – Івано-Франківськ: КПФ “ЛІК”, 2009. – 600 с.

Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали / Відповідальний редактор професор Микола Кугутяк. – Том. 2. – Книга 2 (1945 – 1946). – Івано-Франківськ: КПФ “ЛІК”, 2010. – 696 с.

Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали / Відповідальний редактор професор Микола Кугутяк. – Том 2. – Книга 3 (1947 – 1957 рр.). – Івано-Франківськ: КПФ “ЛІК”, 2011. – 768 с.

Вітенко М. Вступ, На шляху до незалежності й свободи, Літопис Революції гідності, Богдан Калиняк – робітник, підприємець, євромайданівець, Ігор Ткачук – євромайданівець із Великої Кам’янки // Український Євромайдан. Прикарпатський вимір / за ред. М. Кугутяка. – Івано-Франківськ, 2015. – 720 с.

Вітенко М. Д. Польсько-українські взаємини в Галичині та селянський страйк 1902 р. // ГАЛИЧИНА. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. До 95-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. -– 2014. – Ч. 25–26. – С. 194-200.

Вітенко М. Д. Історія Чехії. Навчально методичний посібник / Вітенко М. Д. – Івано-Франківськ, 2016. – 78 с.

Вітенко М. Д.Польсько-українське суперництво у сферах працевлаштування та забезпечення житлом у містах і містечках Галичини в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. / Вітенко М. Д. // Вісник Прикарпатського університету. Серія історія. – 2014. – Вип. 26. – С. 65-70.

Вітенко М. Д. Історичні портрети видатих діячів слов’янських країн. Навчально-методичний посібник / Вітенко М. Д. – Івано-Франківськ, 2017. – 78 с.

Вітенко М. Д. Історія Центрально-Східної Європи в новітній час. Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання / Вітенко М. Д. – Івано-Франківськ, 2017. – 92 с.

Вітенко М. Д. Велика Російська революція: український та російський дискурси // Історична панорама. 2017. Вип. 25. – C. 35-49.

Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018.

Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019.

Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. Т. 3: П–С. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2020.

Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. Т. 4: Т–Я. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2021.

Вітенко М. Історія зарубіжних слов’ян (давні часи і середньовіччя). Навчально-методичний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю “032. Історія та археологія” (заочна форма навчання). – Івано-Франківськ, 2018. – 78 с.

Вітенко М. Історія Центрально-Східної Європи в давні часи і середньовіччі. Навчально-методичний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю “014. Середня освіта. Історія” (заочна форма навчання). – Івано-Франківськ, 2018. – 92 с.

Вітенко М., Дебенко В. Західно-Українська Народна Республіка у чехословацькій періодиці (листопад 1918 – липень 1919 р.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. 2020. № 55.
Вітенко М. Д. Велика Російська революція: український та російський дискурси // Історична панорама. 2017. Вип. 25. C. 35-49.

Вітенко Микола. Створення, систематизація і використання великих масивів інформації з історії ЗУНР Олександр Карпенко – історик Української революції : До 100-річчя від Дня народження : колективна монографія. За ред. М.Кугутяка, І.Райківського, С.Кобути. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2022. с.110-119.
Вітенко Микола. Проєкт «Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія»: від ідеї до її реалізації. Українська енциклопедистика як складник інформаційного спротиву: колективна монографія / За заг. ред. д. і. н., проф. А. Киридон. Київ : Державна наукова установа, «Енциклопедичне видавництво», 2022. С. 122-132.
Микола Вітенко, Василь Дебенко. Галицькі українці та Західно-Українська Народна Республіка на сторінках газет “Lidové novinyˮ, “Národní listyˮ та “Národní politikaˮ (листопад 1918 – липень 1919 р.). Олександр Карпенко – шлях до себе. До 100-річчя з дня народження / Колективна монографія за ред. І. Монолатія, В. Великочого та О. Жерноклеєва. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2022. С. 220 – 246.
Вітенко М. Проект “Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедіяˮ: складнощі і успіхи реалізації // Енциклопедії як глокальні медії: Колективна монографія. К.: ДІА, 2020. С. 200-212.

 

Література про вченого:

Міщук А. Вітенко Микола Дмитрович // Інститут історії і політології: 70 років педагогічної, наукової  й громадської діяльності / Під ред. професора М. Кугутяка. – Івано-Франківськ: видавець Третяк І. Я., 2010. – С. 90.

Контакти: vitenko.mykola[@]pnu.edu.ua, (0342) 59-61-46