Дебенко Василь Зіновійович

Дебенко Василь Зіновійович – доцент кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки, кандидат історичних наук, доцент, фахівець з історіографії історії слов’ян.

Біографія

Народився 5 грудня 1970 р. в с. Вовчинці Івано-Франківської міської ради. Закінчив Вовчинецьку восьмирічну школу (1986 р.), Івано-Франківську середню школу № 7 (1988 р.). Упродовж 1988-1990 рр. проходив військову службу. У 1991 р. поступив на підготовче відді­лення історичного факультету Івано-Фран­ківського педагогічного інституту імені Василя Стефаника. З 1992 до 1997 р. навчався на історичному факультеті Прикарпатського університету, який закінчив з відзнакою. У 1997-2000 рр. – аспірант кафедри історії слов’ян Прикарпатського національного універ­ситету імені Василя Стефаника. У 2001 р. захистив кандидатську дисертацію в. Чернівецькому національному  університеті Юрія Федьковича за спеціальністю 07.00.02 – «Всесвітня історія».

З 2000 р. – асистент кафедри історії слов’ян (15 березня 2021 р. кафедру перейменовано на кафедру історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки), у 2004 р. переведе­ний на посаду доцента. З 2008 р. – член Вченої ради Інституту історії і політології. Член Наукового товариства імені Т. Шевченка. Входить до редакційної колегії «Вісника Наукового Товариства імені Тараса Шевченка. Серія Історія».

Дебенко В.З. є автором понад 60 наукових праць зі слов’янознавства, історіографії, всесвітньої історії. Предметом його наукових досліджень є соціально-економічний та суспільно-політичний розвиток народів Центрально-Східної Євро­пи. Особливу увагу приділяє вивченню імперської ідеології держав Європи XVI-XIX ст. З даної проблематики підготував низку публікацій та мето­дичних розробок, доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.

Викладає навчальні дисципліни: «Історіографія історії зарубіжних слов’ян», «Проблеми слов’янознавства в історичних дослідженнях ХІХ-ХХ ст.», «Історія Центрально-Східної Європи ранньомодерного часу», «Історія зарубіжних слов’ян (ранньомодерна доба)», «Проблеми імперій в нові і новітні часи».

Здійснює наукове керівництво над написанням кандидатських дисертацій, дипломних та магістерських робіт. Керує роботою кафедрального студентського славістичного наукового гуртка.

Проходив наукове стажування у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Читає лекційні курси з «Історії Центрально-Східної Європи в середні віки», «Історіографії історії слов’ян», «Польсько-українських відносин».

Сфера наукових зацікавлень: соціально-економічний та суспільно-політичний розвиток народів Центрально-Східної Європи, імперська ідеологія держав Європи ХVІ – ХІХ ст., історія славістики.

Публікації

Вітенко М., Дебенко В. Західно-Українська Народна Республіка у чехословацькій періодиці (листопад 1918 – липень 1919 р.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. 2020. № 55.

Микола Вітенко, Василь Дебенко. Галицькі українці та Західно-Українська Народна Республіка на сторінках газет “Lidové novinyˮ, “Národní listyˮ та “Národní politikaˮ (листопад 1918 – липень 1919 р.). Олександр Карпенко – шлях до себе. До 100-річчя з дня народження / Колективна монографія за ред. І. Монолатія, В. Великочого та О. Жерноклеєва. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2022. С. 220 – 246.

Література про вченого:

Томин Ю. М. Дебенко Василь Зіновійович // Інститут історії і політології: 70 років педагогічної, наукової  й громадської діяльності / Під ред. професора М. Кугутяка. – Івано-Франківськ: видавець Третяк І. Я., 2010. – С. 100.

Контакти: vasyl.debenko[@]pnu.edu.ua, (0342) 59-61-46