Навчально-методичні матеріали викладачів кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки

Навчально-методичні матеріали викладачів кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки

Вітенко М. Д. Інформаційні ресурси в професійній сфері історика (силабус, pdf)

Вітенко М. Д. Інформаційно-комунікаційні технології у навчанні історії (силабус, pdf)

Вітенко М. Д. Історичні портрети політичних та громадських діячів слов’янських країн

Вітенко М. Д. Історія зарубіжних слов’ян (давні часи і середньовіччя) (силабус, pdf)

Вітенко М. Д. Історія Центрально-Східної Європи у давні часи і середньовіччі (силабус, pdf)

Вітенко М. Д. Історія Чехії (для студентів спеціальності Історія та археологія) (силабус, pdf)

Вітенко М. Д. Історія Чехії (для студентів спеціальності 014.03 Середня освіта (історія)) (силабус, pdf)

Вітенко М. Д. Соціально-економічні проблеми сучасного світу і виклики глобалізації для Центрально-Східної Європи (силабус, pdf)

Вітенко М. Д. Соціально-економічний розвиток слов’янських країн наприкінці ХVIII – на початку ХХІ ст. (силабус, pdf)

Вітенко М. Д. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СЛОВ’ЯНСЬКИХ КРАЇН НАПРИКІНЦІ ХVIII –НА ПОЧАТКУ ХХІ ст. Metodyczka Socialno-ekonom ist

Вітенко М. Д. Суспільно-культурні процеси у слов’янських країнах XIX -поч. XXI ст. на уроках історії (силабус, pdf)

Вітенко М. Д.Джерелознавство історії зарубіжних слов’ян Dzereloznavstvo ist. slovjan Metod

Вітенко М.Д.Історія зарубіжних слов’ян (давні часи і середньовіччя) M. Istoria zar. slov. (davni czasy)

Вітенко М.Д.Історія Центрально-Східної Європив давні часи і середньовіччя M. ICSE (davni czasy)

Дебенко В. З. Імперська політика Росії у XVIII ст. (силабус, pdf)

Дебенко В. З. Історіографія історії зарубіжних словʼян (СОІ) (силабус, pdf)

Дебенко В. З. Історіографія історії зарубіжних словʼян (ІА) (силабус, pdf)

Дебенко В. З. Культура народів Центрально-Східної Європи новітньої доби (силабус, pdf)

Дебенко В. З. Національні герої та антигерої в історичних дослідженнях слов’янських вчених (силабус, pdf)

Дебенко В. З. Проблеми імперій у новітні часи (силабус, pdf)

Дебенко В. З. Слов’янські народи в системі міжнародних відносин (XVI-XVIIІ ст.) (силабус, pdf)

Довган Ю. Л. Західна Україна в 1920-1930 рр, в суспільному та етнополітичному вимірах: джерела та історіографія (силабус, pdf)

Довган Ю. Л. Зброєзнавство і уніформістика на уроках історії (силабус, pdf)

Довган Ю. Л. Етнополітичні-процеси в Західній Україні в 20-30 рр. ХХ ст.: джерела та історіографія (силабус, pdf)

Довган Ю. Л. Історіографія всесвітньої історії (силабус, pdf)

Довган Ю. Л. Історіографія: Теорія і методологія (032 Історія та археологія) (силабус, pdf)

Довган Ю. Л. Історіографія: Теорія і методологія (014.03 Середня освіта (історія)) (силабус, pdf)

Довган Ю. Націоналізм, лібералізм, соціалізм: зародження і протистояння ідеологій (силабус, pdf)

Довган Ю. Л. Основи зброєзнавства і уніформістики (силабус, pdf)

Довган Ю. Секретні служби європейських держав у ХVІІ – ХХІ століттях (силабус, pdf)

Комар В. Л. Актуальні проблеми історія Польщі (силабус, pdf)

Комар В. Л. Економічна історія світу (силабус, pdf)

Комар В. Л. Історія Польщі (для студентів спеціальності 032 Історія та археологія) (силабус, pdf)

Комар В. Л. Історія Польщі (для студентів спеціальності Середня освіта (Польська мова і література)) (силабус, pdf)

Комар В. Л. Історія Польщі (для студентів спеціальності польська мова і література) (силабус, pdf)

Комар В. Л. Історія Польщі (для студентів спеціальності польська мова і література та англійська мова) (силабус, pdf)

Комар В. Л. Історія Росії ХІХ ст. (силабус, pdf)

Комар В. Л. Країнознавство Центральної Європи (для студентів спеціальності 032 Історія та археологія) (силабус, pdf)

Комар В. Л. Східна Європа в геополітиці й геоекономіці ХХ ст. (силабус, pdf)

Комар В. Л. Польські геополітичні концепції і Україна в ХХ – ХХІ ст. (силабус, pdf)

Комар В. Л. Польський прометеїзм і Україна (силабус, pdf)

Комар В. Л. Українсько-польські відносини ХІХ – ХХІ ст. (032 Історія та археологія) (силабус, pdf)

Комар В. Л. Українсько-польські відносини ХІХ – ХХІ ст. (014.03 Середня освіта (історія)) (силабус, pdf)

Комар В. Л. Центрально-Східна Європа у міжвоєнний період (силабус, pdf)

КОМАР В.Л, СТЕФАНЮК Г.В. Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт

Пилипів І. В. Центрально-Східна Європа у світових війнах (силабус, pdf)

Пилипів І. В. Українські релігійні організації в Другій Речі Посполитій (силабус, pdf)

Стефанюк Г.В. Архівознавство (силабус, pdf)

Стефанюк Г.В. Архівознавство (робоча програма) pdf

Стефанюк Г.В. Джерела з історії України (силабус, pdf)

Стефанюк Г.В. Джерела з історії України (робоча програма) pdf

Стефанюк Г.В. Джерела з історії України в шкільній освіті (силабус, pdf)

Стефанюк Г.В. Джерела з історії України у шкільній освіті (робоча програма, pdf)

Стефанюк Г. В. Джерелознавство та історіографія (силабус, pdf)

Стефанюк Г.В. Джерелознавство та історіографія (робоча програма, pdf)

Стефанюк Г.В. Етнополітичні процеси в Західній Україні в роки Другої світової війни джерела та історіографія (силабус, pdf)

Стефанюк Г.В Етнополітичні процеси в Західній Україні в роки Другої світової війни джерела та історіографія (робоча програма) pdf

Стефанюк Г.В. Історична географія (силабус, pdf)

Стефанюк Г.В. Історична географія (робоча програма, pdf)

Стефанюк Г.В. Історична географія на уроках історії в середній школі (робоча програма, pdf)

Стефанюк Г.В. Історична географія на уроках історії в середній школі (силабус, pdf)

Стефанюк Г. В. Теорія і методика наукових досліджень та основи академічного письма (силабус, pdf)

Стефанюк Г.В. ТМНД (робоча програма, pdf)

Стефанюк Г.В. ТМНД і основи акад. письма (програма, pdf)

Стефанюк Г.В.ТМНД та основи академічного письма (pdf.io).pdf

Стефанюк Г.В. Методичні рекомендації до написання дипломних робіт за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. (word)

Стефанюк Г.В. Методичні рекомендації до написання дипломних робіт за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (pdf).

Шологон Л. І. Виробнича (архівна) практика (силабус)  (pdf)

Шологон Л. І. Вступ до історії (силабус) (pdf)

Шологон Л. І. Гендерні студії: здобутки української та зарубіжної історіографії (силабус, pdf)

Шологон Л. І. Джерельна база історичних наукових досліджень (силабус, pdf)

Шологон Л. І. Національний архівний фонд України: процес формування та методика використання (силабус, pdf)

Шологон Л. І. Національно-культурний рух українців Галичини (1848 – 1914 рр.): джерела та історіографія (силабус, pdf)

Шологон Л. І. Спеціальні історичні дисципліни (силабус, pdf)

Шологон Л. І. Усна історія: теорія, методологія, практика (силабус, pdf)