Навчально-методичні матеріали викладачів кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки

Навчально-методичні матеріали викладачів кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки

Вітенко М. Д. Інформаційні ресурси в професійній сфері історика (силабус, pdf, 2023)

Вітенко М. Д. Історичні портрети політичних та громадських діячів слов’янських країн (силабус, pdf, 2023)

Вітенко М. Д. Історія зарубіжних слов’ян (давні часи і середньовіччя) (силабус, pdf, 2023)

Вітенко М. Д. Історія зарубіжних слов`ян (XV – XVIII ст.) (силабус, pdf, 2023)

Вітенко М. Д. Історія Центрально-Східної Європи у давні часи і середньовіччі (силабус, pdf, 2023)

Вітенко М. Д. Історія Чехії (для студентів спеціальності 014.03 Середня освіта (історія)) (силабус, pdf, 2023)

Вітенко М. Д. Історія Чехії (для студентів спеціальності 032 Історія та археологія) (силабус, pdf, 2023)

Вітенко М. Д. Соціально-економічний розвиток слов’янських країн наприкінці ХVIII – на початку ХХІ ст. (силабус, pdf, 2023)

Вітенко М. Д. Суспільно-культурні процеси у слов’янських країнах XIX -поч. XXI ст. на уроках історії (силабус, pdf, 2023)

Вітенко М. Д. Сучасні цифрові технології в галузі історичної освіти (силабус, pdf, 2023)

Єгрешій О. І. Історія української культури (силабус, pdf, 2023)

Єгрешій О. І. Культурологія (силабус, pdf, 2023)

Єгрешій О. І. Повсякденне життя населення України ХХ – по. ХХІ ст. (силабус, pdf, 2023)

Галицька-Дідух Т. В. Історія України ХХ – поч. ХХІ ст. (ОП “Історія та археологія”, силабус, pdf, 2023)

Довган Ю. Л. Історіографія: Теорія і методологія (силабус, pdf, 2023)

Довган Ю. Л. Зброєзнавство і уніформістика на уроках історії (силабус, pdf, 2023)

Довган Ю. Л. Націоналізм, лібералізм, соціалізм: зародження і протистояння ідеологій (силабус, pdf, 2023)

Довган Ю. Л. Основи зброєзнавства і уніформістики (силабус, pdf, 2023)

Дрогобицька О. Я. Етнографія (силабус, pdf, 2023)

Дрогобицька О. Я. Історія первісного суспільства (силабус, pdf, 2023)

Дрогобицька О. Я. Культура і побут галицької інтелігенції (ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) (силабус, pdf, 2023)

Дрогобицька О. Я. Музейна практика (силабус, pdf, 2023)

Дрогобицька О. Я. Порівняльна етнопсихологія (силабус, pdf, 2023)

Кобильник Р. В. Джерелознавство історії зарубіжних слов’ян (силабус, pdf, 2023)

Кобильник Р. В. Євроінтеграційні процеси в країнах Центрально-Східної Європи (силабус, pdf, 2023)

Кобильник Р. В. Суспільно-політичні процеси в слов’янських країнах у міжвоєнний період (силабус, pdf, 2023)

Кобута С. Й. Актуальні проблеми історії незалежної України (силабус, pdf, 2023)

Кобута С. Й. Національна еліта у боротьбі за державність і соборність України 1914-1921 рр. (силабус, pdf, 2023)

Кобута С. Й. Російсько-українська війна 2014-2023 рр. (силабус, pdf, 2023)

Комар В. Л. Економічна історія світу (силабус, pdf, 2023)

Комар В. Л. Історія зарубіжних слов’ян (ХІХ – початок ХХ ст.) (силабус, pdf, 2023)

Комар В. Л. Історія зарубіжних слов’ян (ХХ – початок ХХІ ст.) (силабус, pdf, 2023)

Комар В. Л. Історія Польщі (для студентів спеціальності 032 Історія та археологія) (силабус, pdf, 2023)

Комар В. Л. Історія Польщі (для студентів спеціальності польська мова і література) (силабус, pdf, 2023)

Комар В. Л. Історія Польщі (для студентів спеціальності польська мова і література та англійська мова) (силабус, pdf, 2023)

Комар В. Л. Історія Польщі (для студентів спеціальності Середня освіта (Польська мова і література)) (силабус, pdf, 2023)

Комар В. Л. Країнознавство Центральної Європи (силабус, pdf, 2023)

Комар В. Л. Східна Європа в геополітиці й геоекономіці ХХ ст. (силабус, pdf, 2023)

Комар В. Л. Українсько-польські відносини в ХІХ–ХХІ ст. (силабус, pdf, 2023)

КОМАР В.Л, СТЕФАНЮК Г.В. Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт

Комар В. Л., Шологон Л. І. Вступ до спеціальності (032 Історія та археологія, 2023 р.) (силабус, pdf)

Королько А. З. Історія музейної справи у світі (силабус, pdf, 2023)

Королько А. З. Історичне краєзнавство (силабус, pdf, 2023)

Королько А. З. Замки і фортеці України (силабус, pdf, 2023)

Королько А. З. Туристичне краєзнавство (силабус, pdf, 2023)

Костючок П. Л. Загальна етнологія (силабус, pdf, 2023)

Костючок П. Л. Етнологія України (силабус, pdf, 2023)

Міщук А. І. Історія українського війська (силабус, pdf, 2023)

Міщук А. І. Українське національне відродження ХІХ–поч. ХХ ст. (силабус, pdf, 2023)

Міщук А. І. Українці у визвольній боротьбі 1914-1923 рр. (силабус, pdf, 2023)

Райківський І. Я. Історія України ХІХ – початку ХХ ст. (силабус, pdf, 2023)

Стефанюк Г. В. Атестація (захист дипломної роботи, бакалаврат 032 Історія та археологія) (силабус, pdf, 2023)

Стефанюк Г.В. Джерела з історії України (силабус, pdf, 2023)

Стефанюк Г. В. Джерела з історії України в шкільній освіті (СОІ) (силабус, pdf, 2023)

Стефанюк Г. В. Джерелознавство та історіографія (силабус, pdf, 2023)

Стефанюк Г.В. Етнополітичні процеси в Західній Україні в роки Другої світової війни джерела та історіографія (силабус, pdf, 2023)

Стефанюк Г.В. Історична географія (силабус, pdf, 2023)

Стефанюк Г. В. Історична географія на уроках історії в середній школі (СОІ) (силабус, pdf, 2023)

Стефанюк Г. В. Курсові роботи (силабус, pdf, 2023)

Стефанюк Г. В. Музеєзнавство (силабус, pdf, 2023)

Стефанюк Г. В. Теорія і методика наукових досліджень (силабус, pdf, 2023)

Стефанюк Г. В. Теорія і методика наукових досліджень та основи академічного письма (СОІ) (силабус, pdf, 2023)

Стефанюк Г. В. «Інструктивно-методичні матеріали з джерелознавства та історіографії. Навчальний посібник для студентів спеціальності 032 Історія та археологія» (pdf, 2023)

Стефанюк Г. В. Джерела з історії України: інструктивно-методичні матеріали, глосарій і самостійна робота. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 032 “Історія та археологія” (pdf, 2023)

Стефанюк Г. В. Інструктивно-методичні матеріали з теорії і методики наукових досліджень. Навчальний посібник для студентів спеціальності 032 «Історія та археологія» (pdf, 2023)

Шологон Л. І. Архівознавство (силабус, pdf, 2023)

Шологон Л. І. Виробнича (архівна) практика (силабус)  (силабус, pdf, 2023)

Шологон Л. І. Гендерні студії: здобутки української та зарубіжної історіографії (силабус, pdf, 2023)

Шологон Л. І. Джерельна база історичних наукових досліджень (силабус, pdf, 2023)

Шологон Л. І. Національно-культурний рух українців Галичини (1848 – 1914 рр.): джерела та історіографія (силабус, pdf, 2023)

Шологон Л. І. Спеціальні історичні дисципліни (силабус, pdf, 2023)

Шологон Л. І. Спеціальні історичні дисципліни (Середня освіта (історія)) (силабус, pdf, 2023)

Щербін Л. В. Історія античних цивілізацій (силабус, pdf, 2023)

Щербін Л. В. Історія стародавніх цивілізацій (силабус, pdf, 2023)

Щербін Л. В. Політика історичної пам’яті в країнах Західної Європи (силабус, pdf, 2023)