Інформаційний пакет ЄКТС (Освітні програми і курси)

Інформаційний пакет ЄКТС Кафедра історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки

Спеціальність 032 Історія та археологія. Освітній рівень “Бакалавр”

Освітньо-професійна програма спеціальності 032 Історія та археологія. Перший (бакалаврський) рівень (2016 р.)

Освітньо-професійна програма спеціальності 032 Історія та археологія. Перший (бакалаврський) рівень (2020 р.)

Освітньо-професійна програма спеціальності 032 Історія та археологія. Перший (бакалаврський) рівень (2023 р.)

Спеціальність 032 Історія та археологія. Освітній рівень “Магістр”

Освітньо-професійна програма спеціальності 032 Історія та археологія. Другий (магістерський) рівень

 

 

Спеціальність 014 Середня освіта (історія). Освітній рівень “Бакалавр”

Освітньо-професійна програма спеціальності 014 Середня освіта (історія). Перший (бакалаврський) рівень 2023 р.

Спеціальність 014 Середня освіта (історія). Освітній рівень “Магістр”

Освітньо-професійна програма спеціальності 014 Середня освіта (історія). Другий (магістерський) рівень

 

Спеціальність 032 Історія та археологія. Освітній рівень

Підготовка ОР доктора філософії (phd), доктора наук