Історія кафедри

Кафедра історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки

Кафедра історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки веде активні наукові дослідження політичного і соціально-економічного розвитку слов’янських країн, особливо історії  Польщі, Чехії, формування імперської ідеї в Московській та Австрійській державах у XV – XVII ст., польсько-українських відносин у ХІХ – ХХ ст. Співробітники кафедри є авторами монографій, наукових статей та навчальних посібників з даної тематики.

Важливим етапом у науково-дослідній діяльності стали міжнародні наукові конференції, які проводила кафедра: “Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ ст.” (1996 р.), “Гадяцька унія в історії польсько-українських відносин 1658 – 2008 років” (2008 р.), “Союз Пілсудський – Петлюра 1920 р.: історичні умови і сучасні інтерпретації” (2009 р.). Традиційною для кафедри стала щорічна Регіональна наукова конференція, присвячена роковинам депортації етнічних українців у Польщі: “Акція “Вісла” в українсько-польських відносинах  ХХ–ХХІ ст.”. Викладачі кафедри активно співпрацюють з істориками Варшавського й Ягеллонського університетів, а також Поморської академії в Слупську (Республіка Польща).

Навчальна робота залишається найважливішою ділянкою діяльності колективу кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки, яка забезпечує викладання курсів з історії країн Центрально-Східної Європи та спецкурсів за вибором студентів: “Джерелознавство історії зарубіжних слов’ян”, “Міжнародні відносини і зовнішня політика слов’янських країн ХХ – початку ХХІ ст.”, “Державотворчі процеси в слов’янських країнах у ХХ – на початку ХХІ ст.”, “Міжслов’янські етнополітичні й науково-культурні взаємини у ХХ – на початку ХХІ ст.”, “Слов’яни і європейська цивілізація”, “Українсько-польські відносини у ХIХ–ХХ ст.”, “Імперська ідея в Російській державі кінця ХV–ХVIII ст.: ідеологія, політика, практика”, “Суспільно-політичні процеси у слов’янських країнах міжвоєнного періоду”, “Соціально-економічний розвиток слов’янських народів наприкінці ХVІІІ – на початку ХХІ ст.”, “Історичні персоналії”.

Викладацький колектив кафедри поєднує в собі професорський досвід, доцентську зрілість і молодечий аспірантський запал. Кафедра історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки зберігає вірність традиціям, які зробили її відомою не лише в Україні, але й за кордоном. Колектив кафедри  активно трудиться і будує плани на майбутнє.