Історія кафедри

Історія кафедри історії Центральної та Східної Європи

і спеціальних галузей історичної науки

Кафедра була створена в 1993 р. коли у незалежній Україні відкрилися перспективи для розвитку української науки й освіти. На той час вона мала назву – кафедра історії слов’ян. Студенти історичного факультету з першого по четвертий курси одержали можливість поглибленого вивчення історії східних, західних і південних слов’ян від найдавніших часів до наших днів. Дослідження минулого слов’янських народів дало можливість краще зрозуміти вітчизняну історію, налагодити наукове та освітнє співробітництво України із сусідніми країнами. Поява нової кафедри стала закономірним етапом у розвитку славістики в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

Ініціатором створення і першим завідувачем кафедри історії слов’ян став доктор історичних наук, професор П. С. Федорчак. Окрім нього з 1993 р. на кафедрі працювали: кандидати історичних наук, доценти А. В. Крюков, М. М. Нагорняк, В. І. Сілецький, Ю. І. Томин, а також старша лаборантка А. А. Ткач.

У 1994 р. під керівництвом професора П. С. Федорчака розпочалося комплексне дослідження кафедральної теми «Етнополітичний і соціально-економічний розвиток слов’янських народів». Вже на той час виокремилися основні напрямки наукової роботи викладачів кафедри, найважливішим з яких стало вивчення українсько-польських відносин й  історії Польщі зокрема.

У листопаді 2006 р. кафедру історії слов’ян очолив канд. іст. наук, доц. В. Л. Комар, який у 1994 р. став першим аспірантом кафедри, а з 1998 р. після захисту кандидатської дисертації розпочав свою викладацьку діяльність на посаді асистента. Колектив кафедри поповнювався викладачами, які, в основному, були аспірантами кафедри історії слов’ян під керівництвом професора П. С. Федорчака. Серед них, В. Л. Комар, В. З. Дебенко і М. Д. Вітенко. Після завершення навчання в аспірантурі на кафедрі з 2002 р. працює старший викладач Р. В. Кобильник. На кафедрі також успішно викладали доктори історичних наук, професори: П. С. Сіреджук у 2018–2020 рр. та І. В. Пилипів у 2020–2022 рр.  Старшим лаборантом кафедри з 1996 р. працює О. Д. Дідик.

Вважаючи пріоритетним напрямком дослідження українсько-польських відносин, кафедра започаткувала проведення міжнародних наукових конференцій, зокрема: «Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ ст.», 21–22 листопада 1996 р.», «Гадяцька унія в історії польсько-українських відносин 1658–2008 років», 28–29 листопада 2008 р.; «Союз Пілсудський–Петлюра 1920 р.: історичні умови і сучасні інтерпретації», 22–25 жовтня 2009 р. Певною традицією вже стало проведення наукових конференцій присвячених депортаціям українців з Польщі, а також операції «Вісла» 1947 р., які відбуваються кожні 5-ть років, починаючи з 2002 р. (2002, 2007, 2012, 2017, 2022 рр. відповідно).

15 березня 2021 р. кафедру історії слов’ян було перейменовано на кафедру історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки, завідувачем якої був обраний докт. іст. наук, проф. В. Л. Комар. Колектив кафедри також поповнився викладачами, які забезпечують викладання спеціальних історичних дисциплін: докторами історичних наук, професорками Л. І. Шологон та Н. М. Кіндрачук, а також канд. іст. наук, доценткою Г. В. Стефанюк. При кафедрі функціонує Навчальна лабораторія спеціальних історичних дисциплін, завідувачем якої є В. Ф. Саганюк.

Навчальна робота залишається найважливішою ділянкою діяльності колективу кафедри, яка забезпечує викладання курсів з історії зарубіжних слов’ян та країн Центрально-Східної Європи, архівознавства, музеєзнавства, спеціальних історичних дисциплін та дисциплін вільного вибору студентів.

Викладачі кафедри забезпечують акредитацію й реалізацію освітньої програми (ОП) «Історія та археологія» (перший, бакалаврський рівень), гарантом якої є проф. В. Л. Комар. Спеціальність 032 «Історія та археологія», в свою чергу, є складовою програми подвійних дипломів, окремі студенти якої мають можливість одночасно здобувати освіту в Поморському університеті у Слупську (Республіка Польща) зі спеціальності «Public history».

Кафедра історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки зберігає вірність традиціям – активно займається дослідженнями історії країн і народів Центрально-Східної Європи й ділиться своїми знаннями та досвідом зі студентами. Поряд з тим у викладачів кафедри з’явився новий і перспективний напрямок дослідження, що пов’язаний із вивченням спеціальних галузей історичної науки, який буде цікавим і корисним для студентів ОП «Історія та археологія» – майбутніх науковців, фахівців з архівної та музейної справи.