Курсові роботи

Тематика курсових робіт

Для студентів ІІ курсу спеціальності 032 «Історія та археологія»

Денна форма навчання (2019/2020 н.р.)

Науковий керівник: ст. викладач Кобильник Р. В.

Тема курсової роботи Прізвище та ім’я студента Номер групи
1 Польські легіони у І третині ХІХ ст. Дмитришин Р. ІА-21
2 «Шляхта загродова» у громадсько-політичному та культурному житті Прикарпаття (І пол. ХХ ст.) Полицька С. ІА-21
3 Галицькі поляки у ІІ пол. ХІХ ст. – 1939 р. : громадсько-політична та культурно-освітня діяльність Воробчак Я. ІА-21
4 Польсько-чехословацькі відносини (1938 – 1939 рр.) Кушнір С. ІА-21
5 Депортаційна політика радянського і польського тоталітарних режимів щодо українського населення Холмщини і Підляшшя (1944 – 1951 рр.) Андрусишин Н. ІА-21
6 Акція «Вісла» 1947 р. та її наслідки. Цибух М. ІА-21
7 Чеська культура в ІІ пол. ХІХ – поч ХХ ст. Романко М. ІА-21
8 Словацько-українські взаємини (1991 – 2019 рр.) Канюк А. ІА-21
9 Війна Хорватії за незалежність (1991 – 1995 рр.) Костишин І. ІА-21
10 Поляки та Тисменничені (ХІХ – 1946 р.) Циба Б. ІА-21
11. Польське “січневе” повстання 1863 – 1864 рр. у Литв і та Білорусі. Турко Е. ІА-21
12 Білорусь – Європейський Союз: основні етапи взаємовідносин та їх характеристика Хопта Д. ІА-21

Тематика курсових робіт

Для студентів ІІ курсу спеціальності 014 «Середня освіта (історія)»

Денна форма навчання (2019/2020 н.р.)

Науковий керівник: ст. викладач Кобильник Р. В.

Тема курсової роботи Прізвище та ім’я студента Номер групи
1 «Східне питання» у зовнішній політиці Російської імперії (перша пол. ХІХ) Андрусяк А.
2 Боснійська війна (1992 – 1995 рр.)
3 Депортаційна політика радянського та польського урядів щодо українського населення Лемківщини (1944 – 1951 рр.)
4 Депортація українського і польського населення на Тернопільщині (1940 – 1950-ті рр..) Кіт П.
5 Політика польського уряду на Закерзонні (1944 – 1951 рр.)
6 «Польське питання» в політиці Росії (1900 – 1917 рр.)
7 Поляки на Стрийщині (ХІХ ст. –1939 р.)
8 Євроінтеграційні процеси в Болгарії
9 Українсько-хорватські культурні взаємини (1991 – 2019 рр.)
10 Депортаційні акції українців з Польщі 1944 – 1951 рр. у політиці національної пам’яті польського уряду на сучасному етапі
11 Польський суспільно-політичний рух у Станіславівському воєводстві (1919 – 1939 рр.)
12 Польські легіони в роки Першої Світової війни на Прикарпатті
13 Польсько-український політичний діалог у міжвоєнний період (1918 – 1939 рр.)
14 Аграрна колонізація на території Станіславського воєводства (1918 – 1939 рр.)
15 Литовський партизанський рух у 1944 – 1953 рр.
16 «Східна політика» країн Балтії (2005 – 2019 рр.)
17 Чесько-українські відносини в умовах членства Чеської Республіки в ЄС (2004 – 2019 рр.)
18 Польське “січневе” повстання 1863 – 1864 рр. на Правобережній Україні
19 Діяльність польських політичних партій Австро-Угорщини (кін. ХІХ – 1918 р.)

Тематика курсових робіт

для студентів ІІ курсу спеціальності “Середня освіта (Історія)”

заочної форми навчання на 2019 – 2020 навчальний рік

Заочна форма навчання

№ п/п Тема курсової роботи Прізвище студента Прізвище наукового керівника
1. Ідеологія аграризму в країнах ЦСЄ у міжвоєнний період Сіреджук П. С.
2. Рух Опору в Польщі у 1939 – 1945 рр. Сіреджук П. С.
3. Білоруські землі у 1920 –

1939 рр.

Сіреджук П. С.
4. Білоруські землі в контексті трьох поділів Польщі Сіреджук П. С.
5. Радянсько-румунські взаємини у 1939 – 1941 рр. Сіреджук П. С.
6. Радянсько-фінська війна

(1939 – 1940 рр.)

Сіреджук П. С.
7. Рух Опору в Югославії у роки Другої світової війни Сіреджук П. С.
8. Національна політика урядів Чехословаччини у 1918 – 1939 рр. Сіреджук П. С.
9. Польща, Литва і Кримське ханство у боротьбі за українські землі у ХVІ – ХVІ ст. Сіреджук П. С.
10 Партії “євроскептиків” у Центрально-Східній Європі у 1991 – 2016 рр. Сіреджук П. С.
11. “Вишеградська четвірка” як альтернатива Європейського Союзу Сіреджук П. С.
12. Ультра-праві політичні партії та рухи в країнах Центрально-Східної Європи (1991 – 2016 рр.) Сіреджук П. С.

 

Завідувач кафедри історії слов’ян,

 докт. іст. наук,                                                                   проф.  КОМАР В. Л.

 

Тематика курсових робіт

Для студентів ІІ курсу спеціальності 032 «Історія та археологія»

Денна форма навчання (2019/2020 н. р.)

Науковий керівник: доц. Довган Ю. Л.

 

Тема курсової роботи Прізвище та ім’я студента Номер групи
1 Сербська держава і Османська імперія: кінець XIV – XV ст. Гриник Тарас ІА-21
2 Георгій Сканденберг і османська експансія на Балканах Гриник Юрій ІА-21
3 Слов’янські легіони в роки Першої світової війни Демчук Володимир ІА-21
4 Легіони Ю. Пілсудського: бойовий шлях Томенчук Марко ІА-21
5 Гайдуцький рух в південно-слов’янських країнах в ХІХ ст. Бандура Іван ІА-21
6 Формування велико-сербської ідеї в часи правління Карагеоргійовичів (1808 – 1916 рр.) Хайлюк Олександр ІА-21
7 Новгородське єресь стригольників і ожидовілих: причини і наслідки   ІА-21
8 Македонське питання в політиці європейських держав на початку ХХ ст. Глинчак Іван ІА-21
9 Болгарський націоналізм як джерело першої і Другої Балканських воєн  Гаврилишин Владислав ІА-21
10 Візантійсько-болгарські війни Х – ХІІ ст. Кінаш Вадим ІА-21
11. Міхал Чайковський – Мехмет Садик-паша і полдьська еміграція в мусульманських країнах   ІА-21
12 Трансформація білоруської державності за часів президентства О. Лукашенка (1994 – 2020 рр.)   ІА-21
13 Етнічний конфлікт в Боснії в 90-х рр. ХХ ст.    

 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

для студентів ІІ курсу (ІА-22, денна  форма навчання )

на 2018 – 2019 н. р.

 

Науковий керівник:                                                          проф. Комар В. Л.

 

№ п/п ТЕМА КУРСОВОЇ РОБОТИ Прізвище та ім’я студента Номер групи
1. Місто Станіславів у останній третині ХІХ ст. Матейко

Петро

ІА-22
2. Події Другої світової війни на Богородчанщині Демків

Марія

ІА-22
3. Гуцульське повстання на Верховинщині в 1920 р. Сінітович Наталія ІА-22
4. Події Першої світової війни на Калущині Підгурська Вікторія ІА-22
5. Події Першої світової війни на Надвірнянщині Бобало

Наталія

ІА-22
6. Польське повстання 1846 р. і українці Галичини Пелюк

Христина

ІА-22
7. Станіславів у роки Другої світової війни Касьяненко

Юрій

ІА-22
8. Березовська шляхта в національно-визвольній боротьбі 20-40-х років ХХ ст. Перцович

Василь

ІА-22
9. Місто Станіславів у міжвоєнний період (1918 – 1939 рр.) Криволап

Марко

ІА-22
10. Хорватське національне відродження у ХІХ ст. Луцик Владислав ІА-22
11. Роль О. Суворова в придушенні польського національно-визвольного руху кінця ХVІІІ- початку ХІХ ст. Гавриляк Володимир ІА-22

Завідувач кафедри історії слов’ян                                  проф. Комар В. Л.

 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

для студентів ІІ курсу (ІА-22, денна  форма навчання )

на 2018 – 2019 н. р.

Науковий керівник:                                                          доц. Дебенко В. З.

№ п/п ТЕМА КУРСОВОЇ РОБОТИ Прізвище та ім’я студента Номер групи
1. Поширення реформаційних рухів на теренах Польської держави в ХVІ–ХVІІ ст. Василаш Володимир ІА-22
2. Вестфальський мир 1648 р.: результати та наслідки для слов’янських народів Басня Максим ІА-22
3. Національно-визвольні рухи закарпатського населення в контексті повстання  Дьйорді ІІ Ракоці Шкелебей Любов ІА-22
4. Галицькі землі в зовнішній політиці Туреччини під час турецько-польської війни 1672 – 1676 рр. Гошків Ольга ІА-22
5. Суспільно-політичний та соціально-економічний розвиток Станіславського воєводства в другій половині ХVІІІ ст. Юськевич Юлія ІА-22
6. Рух опришків на Прикарпатті у ХVІІІ ст. : причини та наслідки Тимофій Марія ІА-22
7. Історичне майбутнє слов’янських народів у програмових документах декабристів Бойда Андрій ІА-22
8. Формування станової монархії в Чехії

(ХV –ХVІ ст.)

ІА-22
9. Антитурецькі повстання сербського населення у ХVІІІ ст. ІА-22
10. Австро-польські міждержавні взаємини в контексті Семирічної війни ІА-22
11. Поширення ідеології протестантизму в Центрально-Східній Європі ІА-22

Завідувач кафедри історії слов’ян                                  проф. Комар В. Л.

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

для студентів ІІ курсу (ІА-21, заочна  форма навчання,8 студ.)

на 2018 – 2019 н. р.

Наукові керівники:                                                          проф. Сіреджук П. С.,

доц. Вітенко М. Д.,

№ п/п ТЕМА КУРСОВОЇ РОБОТИ Прізвище

та ім’я

студента

Науковий керівник
1. Білоруські землі у 1920 – 1939 рр. Сіреджук П. С.
2. Польске питання в роки Першої світової війни Сіреджук П. С.
3. Нацистський окупаційний режим в польських землях 1939 – 1945 рр. Сіреджук П. С.
4. Зовнішня політика Чехословаччини у 1918 – 1939 рр. Сіреджук П. С.
5. Польсько-українські відносини в Галичині в 2 половині ХІХ – на початку ХХ ст. Вітенко М. Д.
6. Радянсько-фінська війна 1939 – 1940 рр. Вітенко М. Д.
7. Індустріалізація в СРСР в 1929 – 1941 рр.: причини, характер та наслідки Вітенко М. Д.
8. Косигінські реформи в СРСР Вітенко М. Д.

Завідувач кафедри історії слов’ян                                  проф. Комар В. Л.

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

для студентів ІІ курсу (СОІ-21, заочна  форма навчання, 9 студ.)

на 2018 – 2019 н. р.

Наукові керівники:                                                                проф. Комар В. Л.,

доц. Вітенко М. Д.,

доц. Дебенко В. З.,

ст. викл. Кобильник Р. В.

№ п/п ТЕМА КУРСОВОЇ РОБОТИ Прізвище

та ім’я

студента

Науковий керівник
1. Польське повстання 1846 р. і українці Галичини Комар В. Л.
2. Станіславів у роки Другої світової війни Комар В. Л.
3. Хорватське національне відродження у ХІХ ст. Парцей

Василина

Комар В. Л.
4. “Дисидентське питання” в зовнішній політиці Австрії, Прусії та Росії у ХVІІІ ст. Дебенко В. З.
5. Реформи Іржі Падебрада в Чеському королівстві Дебенко В. З.
6. Радянсько-китайські взаємини у 1945 – 1991 рр. Бойченюк Соломія Вітенко М. Д.
7. Дисидентський та правозахисний рухи в СРСР в 1960-х – 1991 рр. Купчака

Романа

Вітенко М. Д.
8. Польсько-українські відносини на території Станіславівської області в 1941 – 1944 рр. Дедерчук

Ольга

Кобильник Р. В.
9. Чесько-українські економічні відносини у 2005 – 2017 рр. Юрович

Людмила

Кобильник Р. В.

Завідувач кафедри історії слов’ян                                  проф. Комар В. Л.

Тематика курсових робіт

для студентів  ІІ курсу спеціальності 014 Середня освіта “Історія”

 денна форма навчання (2018/2019 н. р.)

Науковий керівник: ст. викладач Кобильник Р.В.

                         Тема курсової роботи Прізвище та ім’я студента Номер групи
1. Жінки в польському суспільно-політичному і громадському житті Станіславова (1918 – 1939 рр.).

 

Андрейко Світлана
2. Військові поховання Першої світової війни на Прикарпатті в національній пам’яті народів Центрально-Східної Європи.

 

Третьякова Ольга
3. Соціально-економічне становище угорцівЗакарпаття (Друга половина ХІХ – 1918 р.). Рівіс Тетяна
4. Польсько-українські культурні взаємини  (2005 – 2018 р.). Лущ Марія
5. Соціально-економічна політика Польщі у період “санації” (1926 – 1939 рр.).

 

Ковальчук Наталія
6. Польська історична пам’ять на території Городенківщини.

 

Бойчук Тетяна
7. Хорватський національний партизанський рух в роки Другої світової війни. Бойків Роман
8. Внутрішня і зовнішня політика Сербії (2006 -2018 рр.). Вацик Михайло
9. Римокатолицькі жіночі монастирі на території Галицької землі (др. пол. XVI – кін. XVIII ст.). Паньків Лілія
10. Римокатолицькі чоловічі монастирі на території Галицької землі (др. пол. XVI – кін. XVIII ст.). Кіт Олег  

 

11. Експорт сталінізму у Болгарії ( др. пол.. 40 – поч. 50-х рр.. ХХ ст.). Попадюк Юлія
12. Польсько-українські відносини в сфері освіти і науки (2005 – 2018 рр.). Сьомкайло Юлія
13. Чеські культурні та освітні товариства в Україні. Дубчак Ольга
14. Хорватсько-українські соціально-економічні відносини (1991 – 2018 рр.). Ціник Христина

 

Завідувач кафедри

історії слов’ян, проф.                                                            В. Л. КОМАР

Тематика курсових робіт

для студентів  ІІ курсу спеціальності 032 “Історія та археологія”

денна форма навчання (2018/2019 н. р.)

Науковий керівник: ст. викладач Кобильник Р.В.

 

                         Тема курсової роботи Прізвище та ім’я студента Номер групи
1. Чеське населення Волині у 1918 – 1939 рр.:громадсько-політичний, економічний та соціокультурний вимір. Дайнеко Діана
2. Угорська окупаційна політика на Закарпатті (1939 -1944 рр.). Сойма Ангеліна
3. Повсякденне життя польського населення дрібних і середніх міст Галичини (1918 – 1939 рр.). Пекар Вікторія
4. Перша світова війна в Карпатському регіоні (1914 – 1918 рр.). Мурзін Дмитро
5. Поляки у Коломиї (1900 – 1918 рр.):громадсько-політичний, економічний та соціокультурний вимір. Ковальчук Ярослав
6. Польський суспільно-політичний рух в Станіславові (1918 – 1939 рр.).

 

Ковальчук Катерина
7. Поляки на Городенківщині (др. пол. ХІХ – 1939 рр.). Дронюк Ігор
8. Румунська окупація території Буковини і Галичини (1918 – 1919 рр.).  Горяча Іванна
9. “Східна політика” Польщі (2005 – 2018 рр.). Генза Андрій
10. Польсько-українські відносини на Тернопільщині в роки Другої світової війни (1939 – 1945 рр.). Мандибур Роман.  

 

11. Хорватсько-українські політичні відносини (1991 – 2018 рр.) Фрищин Тарас
12. Поляки на Рогатинщині (др. пол. ХІХ – 1918 рр.). Короташ Леся
13. Українська трудова міграція в Польщі на сучасному етапі Остапів Олеся
14. Державотворчі процеси в Косово (1992 – 2018 рр.) Воробчак Олександр
15. Євроінтеграційні процеси в Чехії Скрентович Вікторія
16. Польська аграрна колонізація на Рогатинщині (1919 – 1939 рр.) Гадомська Руслана
17. Польська політика “регіоналізації” на Гуцульщині (1919 – 1939 рр.). Миколайчук Олег
18. Політика “історичної пам’яті в польсько-українських відносинах на сучасному етапі Куцій Ярослав
19. Радянська окупація республік Балтії (1940 -1941 рр.). Чернуцький Владислав
20. Внутрішня політика Польщі (2004 -2018 рр.) Дем’янович Андрій
21. Національна політика Чехословаччини (1918 -1939 рр.). Цап Христина
22. Польсько-литовсько-українське військове співробітництво на сучасному етапі. Воробчак Ігор

 Завідувач

кафедри історії слов’ян, професор                                              В. Л. КОМАР

 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

Для студентів ІІ курсу ( денна  форма навчання ) 2017 – 2018 н. р.

 

Науковий керівник:                                  старший викладач КОБИЛЬНИК Р. В.

 

№ п/п ТЕМА КУРСОВОЇ РОБОТИ Прізвище та ім’я студента Номер групи
1. Польсько-українські відносини в контексті східної політики католицької церкви: 1918 – 1923. Мохналь Зоряна ІА-21
2. Закарпаття в політиці Польщі у 1938 -1939 рр. Томенюк Віталій ІА-21
3. Польсько-турецька війна 1672 – 1676 рр. Космірак Святослав ІА-21
4. Польський національний рух в роки Першої світової війни. Гошовська Каріна ІА-21
5. Чеський Рух Опору в роки Другої світової війни. Дуда Вікторія ІА-21
6. Повсякденне життя польської шляхти в Галичині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Петрів Тетяна ІА-21
7. Польські легіони в армії Напалеона Пришлякевич Дмитро ІА-21
8. Польсько-українські відносини на території Станіславської області (1941 – 1944 рр.). Горбаль Василь ІА-21
9. Повсякденне життя поляків в Станіславові (1918 – 1939 рр.) Зельманович Яна СОІ-21
10. Польські легіони під час революції 1848 – 1849 рр. Мушка Іван СОІ-21
11. Польсько-українські відносини на Рогатинщині: 1918 – 1939 рр. Підлипчак Анна СОІ-21
12. Польські селянські партії у 1918 – 1939 рр. Гук Христина СОІ-21
13. Польська аграрна колонізація на Тернопільщині (1920 – 1939 рр.) Вийванко Ольга СОІ-21
14. Угорська меншина в Закарпатті (2005 – 2017 рр.) Дебич Анета СОІ-21
15. Сербський національний рух в першій полвині ХІХ ст. Кульчак Марія СОІ-21
16. Польські освітні та культурні товариства Західної України на сучасному етапі Овчаренко Антоніна СОІ-21
17. Слов’янський фактор в національно-визвольній боротьбі УПА Сенів Руслан СОІ-21
18. Євроінтеграційні процеси в Болгарії Ясінська Яна СОІ-21

 

Завідувач кафедри історії слов’ян                                  проф. Комар В. Л.

Тематика курсових робіт

для студентів ІІ курсу спеціальності “Історія та археологія”,

“Середня освіта (Історія)”

на 2017 – 2018 навчальний рік

Денна форма навчання

№ п/п Тема курсової роботи Прізвище студента Прізвище наукового керівника
1. Запровадження християнства в Польщі Чайковський Р. Вітенко М. Д.
2. Зовнішня політика Тевтонського ордену Марковецький Д. Вітенко М. Д.
3. Польські політичні партії Галичини і українське питання в останній третині ХХ- на початку ХХ ст. Шемберко А. Вітенко М. Д.
4. Національна та соціально-економічна політика урядів ІІ Речі Посполитої у Сколівському повіті Іваницька О. Вітенко М. Д.
5. Кримська війна і слов’янські народи Баран Є. Вітенко М. Д.
6. Становлення польської музики у ХVІІІ – ХІХ ст. Дичкевич О. Вітенко М. Д.
7. Польські крилаті гусари (1569 – 1775 рр.) Ровенко Д. Вітенко М. Д.
8. Слов’янські національні формування в складі айстро-угорської армії в період Першої світової війни Барган Б. Вітенко М. Д.
9. Польські джерела про  м. Підгайці Лапчак А. Вітенко М. Д.
10. Чеські землі в міжвоєнний період (1918 – 1939 рр.) Мадар В. Вітенко М. Д.

Викладач                                                                               доц. Вітенко М. Д.

Завідувач кафедри                                                                проф. Комар В. Л.

Тематика курсових робіт

для студентів ІІ курсу спеціальності “Історія та археологія”,

“Середня освіта (Історія)”

на 2017 – 2018 навчальний рік

Денна форма навчання

№ п/п Тема курсової роботи Прізвище студента Прізвище наукового керівника
1. Зовнішня політика Габсбургів у ХVІІІ ст. Греська Дебенко В. З.
2. Вплив ідеології сарматизму на формування менталітету польської шляхти Томич Дебенко В. З.
3. Особливості турецького правління на Балканському півострові Голіней Дебенко В. З.
4. Етно-політичний розвиток білоруського народу в складі Речі Посполитої 1569 – 1795 рр. Кузьмич Х. Дебенко В. З.
5. Іржі Подебрат – видатний державний діяч чеського середньовіччя Дуда Дебенко В. З.
6. Взаємовідносини влади та церкви в Росії за років правління Івана ІV Грозного Семко А. Дебенко В. З.
7. Словаччина в системі міжнародних відносин між Австрією та Туреччиною Мосора Дебенко В. З.

Викладач                                                                  доц. Дебенко В. З.

Завідувач кафедри                                                   проф. Комар В. Л.

Тематика курсових робіт

для студентів ІІ курсу спеціальності “Історія та археологія”,

“Середня освіта (Історія)”

на 2017 – 2018 навчальний рік

Денна форма навчання

№ п/п Тема курсової роботи Прізвище студента Прізвище наукового керівника
1. Евроінтеграційні процеси в Болгарії: умови, причини, наслідки Мельничук Р. Паска Б.В.
2. Чесько-українські економічні відносини 2005 – 2017 рр. Ткач М. С. Паска Б. В.
3. Чеські землі в період Першої світової війни Чекаловська І. Паска Б. В.

Викладач                                                                  канд. іст. наук Паска Б. В.

Завідувач кафедри                                                                проф. Комар В. Л.

Тематика курсових робіт

для студентів ІІ курсу спеціальності “Історія та археологія”,

“Середня освіта (Історія)”

на 2017 – 2018 навчальний рік

Денна форма навчання

№ п/п Тема курсової роботи Прізвище студента Прізвище наукового керівника
1. Слов’янський фактор e національно-визвольній

боротьбі ОУН-УПА (1939 – 1945 рр.)

Сенів Р. Локатир Н. М.
2. Чеський рух опору в роки Другої світової війни (1939 – 1945 рр.) Дуда В. Локатир Н. М.
3. Євроінтеграційні процеси в Болгарії Ясінська Я. Локатир Н. М.
4. Польсько-українські відносини в контексті східної політики Ватикану (1918 – 1923 рр.) Мохнюк З. Локатир Н. М.
5. Польсько-турецька війна 1672 – 1676 рр. Космірак С. Локатир Н. М.
6. Політика Польщі 1938 – 1939 рр. на Закарпатті Томенюк В. Локатир Н. М.
7. Сербський національний рух в першій половині ХІХ ст. Кульчак М. Локатир Н. М.
8. Польські культурні та освітні товариства на Західній Україні Овчаренко А. Локатир Н. М.
9. Угорська меншина на Закарпатті 2005 – 2017 рр. Дебич А. Локатир Н. М.
10. Повсякденне життя польської шляхти в Галичині у другій половині ХІХ – поч. ХХ ст. Петрів Т. Локатир Н. М.
11. Польський національний рух в роки Першої світової війни Гошовська К. Локатир Н. М.
12. Польсько-українські відносини на території Станіславської області (1941 – 1944 рр.) Горбаль В. Локатир Н. М.

Викладач                                                                  викладач Локатир Н. М.

Завідувач кафедри                                                             проф. Комар В. Л.