Наукова робота

Тематичний план  науково-дослідної роботи

 кафедри історії слов’ян, яка виконується в межах робочого часу викладачів

 на 2018-2019 рік

з.п.

Назва науково-дослідної

роботи

№ держреєстрації

прізвище, ім¢я, по батькові

наукового керівника (науковий ступінь, вчене звання)

 

Організа-ція

замовник

Термін виконання

(роки початок-закінчення роботи)

Обсяг фінансування на 2018 рік

(якщо фінансування передбаче-не)

Очікуваний науковий результат у 2018 році

 

Наукові секції за фаховими напрямами

(згідно переліку*)

1 2 3 4 5 6 7
 
1 Політичний і соціально-економічний розвиток слов’янських країн

 

Науковий керівник

доктор історичних наук, професор

Комар В.Л.

ДВНЗ

“Прикарпатський національ-ний  університет  імені  Василя Стефаника”

 

 

 

 

01. 11. 2013-

01. 12. 2018 рр.

 

В межах

робочого часу

 

Публікації статей, монографій, навчальних і навчально-методичних посібників, виступи на наукових конференціях

 

Філософія і історія

План науково-дослідної роботи затверджено на засіданні  кафедри історії слов’ян (протокол № 6 від 28 грудня  2017 р.)

 

Завідувач кафедри історії слов’ян                                                            проф. Комар В.Л.

Зведена відомість рейтингової оцінки роботи

науково-педагогічних працівників

кафедри історії слов’ян

Факультету історії, політології і міжнародних відносин

за _2018_ рік

 

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові науково-педагогічного працівника Бали за блоками Загальна кількість балів
1 блок 2 блок 3 блок 4 блок 5 блок
1. Сіреджук Петро Степанович 0 151 154 37 22 378
2. Дебенко Василь Зеновійович 0 206 44 90 155 515
3. Вітенко Микола Дмитрович 20 151 46 64 155 452
4. Кобильник Роман Васильович 0 130 17 37 110 306

 

 

 

Декан факультету               ________________               Кугутяк М. В.

19 грудня 2018 р.

 

Голова профбюро Факультету            ______________    Щербін Л. В.

19 грудня 2018 р.

 

 

Зведена відомість рейтингової оцінки роботи

науково-педагогічних працівників

кафедри історії слов’ян

Факультету історії, політології і міжнародних відносин

за _2018_ рік

 

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові науково-педагогічного працівника Бали за блоками Загальна кількість балів
1 блок 2 блок 3 блок 4 блок 5 блок
1. Сіреджук Петро Степанович 0 151 154 37 22 378
2. Дебенко Василь Зеновійович 0 206 44 90 155 515
3. Вітенко Микола Дмитрович 20 151 46 64 155 452
4. Кобильник Роман Васильович 0 130 17 37 110 306

 

 

 

Завідувач кафедри

історії слов’ян                               ________________               Комар В. Л.

 

17 грудня 2018 р.

 

 

Зведена відомість рейтингової оцінки роботи

науково-педагогічних працівників

кафедри історії слов’ян

Факультету історії, політології і міжнародних відносин

за _2017_ рік

 

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові науково-педагогічного працівника Бали за блоками Загальна кількість балів
1 блок 2 блок 3 блок 4 блок 5 блок
1. Федорчак Петро Степанович 0 44 40 23 0 111
2. Дебенко Василь Зеновійович 0 140 66 79 128 429
3. Вітенко Микола Дмитрович 0 157 132 104 186 603
4. Кобильник Роман Васильович 0 124 89 34 128 391
     

 

 

 

Декан факультету               ________________               Кугутяк М. В.

22 січня 2018 р.

 

Голова профбюро Факультету            ______________    Щербін Л. В.

22 січня 2018 р.

 

 

Зведена відомість рейтингової оцінки роботи

науково-педагогічних працівників

кафедри історії слов’ян

Факультету історії, політології і міжнародних відносин

за _2017_ рік

 

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові науково-педагогічного працівника Бали за блоками Загальна кількість балів
1 блок 2 блок 3 блок 4 блок 5 блок
1. Федорчак Петро Степанович 0 44 40 23 0 111
2. Дебенко Василь Зеновійович 0 140 66 79 128 429
3. Вітенко Микола Дмитрович 0 157 132 104 186 603
4. Кобильник Роман Васильович 0 124 89 34 128 391

 

 

Завідувач кафедри

історії слов’ян                               ________________               Комар В. Л.

 

22 січня 2018 р.