Архівна практика студентів спеціальності 032 “Історія та археологія”

Архівна практика студентів спеціальності 032 “Історія та археологія”

Упродовж 1–14 лютого 2021 р. студенти четвертого курсу спеціальності «Історія і археологія» Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника проходили виробничу практику на базі Державного архіву Івано-Франківської області (керівник практики – професор кафедри історії слов’ян Шологон Лілія Іванівна).

Студенти мали нагоду побувати у сховищі документів архіву; ознайомитися із раритетними виданнями ДАІФО, отримали майстер-клас з консервації та реставрації документів. Вони детально вивчили специфіку роботи всіх структурних підрозділів ДАІФО, зокрема, відділу формування Національного архівного фонду України, діловодства та науково-технічного опрацювання документів; відділу забезпечення збереженості, обліку та довідкового апарату; відділу використання інформації документів; сектору фізичної схоронності документів тощо.

У контексті роботи відділу звернень громадян, діловодного забезпечення та контролю, особливий акцент було зроблено на організації роботи працівників архіву щодо наведення довідок соціально-правового, тематичного та генеалогічного характеру. Студенти отримали інформацію про специфіку та особливості кожного із видів довідок та під керівництвом архівних працівників шукали інформацію необхідну для формування тієї чи іншої довідки.

Особливий акцент було зроблено на організації роботи дослідників із документами архіву (заповненні анкети, ознайомлення із правилами роботи читального залу, замовленні документів зі сховища тощо).

Щиро дякуємо дирекції Державного архіву Івано-Франківської області та всім його працівникам за допомогу в організації та проведенні архівної практики, за Ваші високопрофесійні знання та вміння!