Програма подвійних дипломів на спеціальності 032 “Історія та археологія” діє!

16 травня 2022 р. підписано ректором Поморської академії у м. Слупськ проф. Збігнєвом Осадовським, а 24 червня 2022 р. підписано ректором Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника проф. Ігорем Цепендою угоду про співпрацю у процесі навчання студентів. Дана угода надає можливіст ьстудентам спеціальності 032 “Історія та археологія” одночасно навчатися в обох вищих навчальних закладах і отримати дипломи бакалавра та магістра обох установ. Дана угода є першою угодою такого рівня у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника укладеною для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.