Самостійна робота студентів

Самостійна робота студентів

Методичні рекомендації до змісту та організації самостійної роботи студентів

План-графік контролю роботи самостійної роботи студентів. Взірець

Форми контролю та звітності за видами самостійної роботи студента студентів факультету історії, політології і міжнародних відносин

План-графік контролю самостійної та індивідуальної роботи студентів факультету історії, політології і міжнародних відносин викладачами кафедри на ІІ семестр 2019-2020 навч. року