Договори з роботодавцями та відгуки на на освітню програму 032 Історія та археологія

Угоди та договори з потенційними роботодавцями для випускників спеціальності 032 “Історія та археологія” (ОР бакалавр)

Відгуки та рецензії роботодавців на ОП 032 “Історія та археологія” (ОР бакалавр)

Договори з базами практики про проходження практик студентами спеціальності 032 “Історія та археологія”