Успіхи наших студентів

16 березня 2017 року на базі Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди відбувся Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності “Історичні науки”. Студентка Факультету історії, політології і міжнародних відносин Анастасія Пиндорак представила наукову роботу “Джерела до вивчення українського самостійницького руху в середині ХХ ст.” і отримала диплом ІІ ступеня. Науковий керівник – доцент Стефанюк Галина Василівна.

 

17 березня 2016 року у Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди відбувся Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Історія». Магістрант кафедри історіографії і джерелознавства ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» КЛОНОВСЬКИЙ ЮРІЙ отримав ІІ місце, презентувавши наукову роботу на тему «ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ ТА РЕЛІГІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІРМЕНСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ У СТАНІСЛАВОВІ (ХVІІ – перша половина ХХ ст.)» і нагороджений Дипломом ІІ ступеня. Науковий керівник – доцент Стефанюк Галина Василівна.

 

АБСОЛЮТНА ПЕРЕМОГА СТУДЕНТА-ІСТОРИКА!

Студент ІV курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин спеціальності «Історія» Юрій Клоновський став абсолютним переможцем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі знань «Гуманітарні науки» зі спеціальності «Історичні науки», який відбувся 19–20 березня 2015 р. у Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університет імені Григорія Сковороди». Доповідь молодого науковця під назвою «Діяльність ордену єзуїтів у Станиславові (1715–1946рр.): джерела та історіографія», що підготовлена на високому науково-дослідницькому рівні тавідповідає сучасним потребам вітчизняного наукового розвитку, викликала велику зацікавленість та жваве обговорення аудиторії. Члени конкурсної комісії, зокрема д. і. н., проф. О.М. Гончаренко, д. і. н., проф., А.І. Кудряченко, д. і. н., проф. Т.В. Кузнець, д. і. н., проф. Я.О. Потапенко, д. і. н., проф. О.М. Гордуновський, д. політ. н. Б.Л. Дем’яненко високо оцінили наукові досягнення Юрія Клоновського і нагородили його Дипломом І ступеня. Науковий керівник – доцент Стефанюк Галина Василівна.