НАУКОВЕ СТАЖУВАННЯ ПРОФЕСОРА ВОЛОДИМИРА КОМАРА ПО ПРОГРАМІ ЕРАЗМУС+

НАУКОВЕ СТАЖУВАННЯ ПРОФЕСОРА ВОЛОДИМИРА  КОМАРА

ПО ПРОГРАМІ ЕРАЗМУС+

 

Завідувач кафедри історії слов’ян, доктор історичних наук, професор Володимир Леонович Комар пройшов наукове стажування в Жешувському університеті в рамках програми Еразмус+. Протягом 18–22 лютого 2019 року професор В. Л. Комар прочитав курс лекцій на тему: «Концепція прометеїзму в політиці міжвоєнної Польщі» для студентів третього курсу бакалаврату і магістрантів другого року навчання Інституту історії Жешувського університету. Ця важлива сторінка в історії польсько-українських відносин міжвоєнного періоду залишається малознаною в Польщі й тому викликала жвавий інтерес у польських студентів і викладачів. До того ж в сучасній Польщі не з’явилася друком комплексна монографія присвячена політиці прометеїзму міжвоєнної Польщі, яка відображена в докторській дисертації професора В. Л. Комара.

Під час ознайомлення з навчально-методичною роботою Інституту історії відбулися розмови з його директором, доктором габілітованим, професором Анджеєм Бонусяком. Метою розмови стало налагодження співробітництва і створення програми подвійних магістерських дипломів з Факультетом історії, політології і міжнародних відносин нашого університету, а також  організація обмінів студентами у рамках програми Еразмус+.

Розвиток двосторонніх відносин між нашим і Жешувським університетом, які відбуваються на основі договору про співпрацю, буде мати продовження в майбутньому.