Наші публікації за кордоном

Наші публікації за кордоном

У 2020 році у Республіці Польща вийшла друком колективна монографія «Rozpad imperiów. Kształtowanie powojennego ładu w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1918–1923. Monografia naukowa. Wrocław–Warszawa, 2020. 541 s.».  Вона відкривається вступним розділом доктора історичних наук, професора Володимира Леоновича Комара: «Співпраця Польщі з державами на постімперському просторі Росії (1918–1923 рр.)».

Ця монографія стала підсумком міжнародної конференції: «Międzynarodowa konferencja naukowa: „Rozpad imperijów: kształtowanie powojennego ładu w Europie Srodkowo-Wschodniej w latach 1918–1923”, Wrocław, 22–23 listopada 2018 roku», яка відбулася три роки тому.

Участь завідувача кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки доктора історичних наук, професора  В. Л. Комара у спільному польсько-українському проекті стала черговим доказом активної та плідної наукової й міжнародної співпраці, яку проводить Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.