Обмінюємося педагогічним досвідом

Обмінюємося педагогічним досвідом

У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича відбувся науково-методичний семінар кафедри всесвітньої історії «Інформаційні технології в освітній діяльності викладача історії» (доповідач – доц. М.Д.Вітенко, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника).

16 квітня 2021 року на науково-методичному семінарі кафедри всесвітньої історії відбулося обговорення проблем дистанційного навчання в умовах пандемії Covid-19. Завідувач кафедри, проф. О. І. Сич, відкриваючи роботу семінару, окреслив коло проблем, зумовлених тенденціями у сучасній освіти, наголосивши на тому, що новий формат навчання містить низку як позитивних, так і негативних моментів і викликів для освітнього процесу у вищій школі (зокрема демотивуючий вплив дистанційного навчання на багатьох студентів).

Основним доповідачем виступив кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Вітенко Микола Дмитрович, який проходить двомісячне стажування на кафедрі всесвітньої історії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Доповідач поділився досвідом дистанційного навчання ПНУ ім. В. Стефаника в умовах карантинних обмежень, зокрема, використанню онлайн-сервісів під час проведення лекційних і семінарських занять з їхньою детальною характеристикою, відзначенням переваг і недоліків. М. Дм. Вітенко наголосив на доцільності використання платформи Moodle для забезпечення освітнього процесу, відзначивши при цьому труднощі технічного характеру, пов’язані із розміщенням тестових завдань. Відзначено також і те, що в ПНУ ім. В. Стефаника активно й успішно використовується електронна документація для фіксації результатів академічної успішності студентів.

Доповідач також поділився власним досвідом забезпечення студентів необхідними джерелами інформації через файлообмінники хмарного сховища fex.net для підготовки до лекційних і семінарських занять в ході доповіді.

Під час своєї доповіді доц. М. Вітенко звернув увагу також на неоднозначні моменти дистанційного навчання. Так, він повідомив, що в результаті проведеного соціологічного опитування з’ясувалося, що студенти старших курсів висловили бажання повернутися до звичного, аудиторного формату навчання, тоді як студенти 1-2 курсів цілком задоволені дистанційним навчанням. Крім того, є проблеми технічного характеру: неможливість проходити онлайн-тестування студентів через перевантаження системи, відсутність технічних можливостей для такого формату навчання у самих студентів, негативний вплив комп’ютерної техніки на стан їхнього здоров’я (проблеми із зором тощо).

Доповідь супроводжувалася презентацією, а після її закінчення М. Вітенко відповів на запитання присутніх.

Підсумовуючи роботу семінару, проф. О. І. Сич констатував, що виклики, ризики та наслідки дистанційного навчання наразі важко оцінити повністю, оскільки тривалість даної форми навчання розтягується в часі, а тому закликав колег докласти зусиль, щоби мінімізувати, по можливості, її очевидні недоліки й водночас використати набутий позитивний досвід після повернення до аудиторного навчання. Так, мабуть, найбільш прийнятною така форма буде для студентів-заочників і для тих студентів, які навчаються за індивідуальним графіком, або в рамках академічних обмінів перебувають за кордоном. Також він акцентував увагу викладачів на тому, що в майбутньому вочевидь виникатимуть труднощі, пов’язані з адаптацією студентів до умов традиційного навчання, і до цього слід готуватися заздалегідь.

Робота семінару була корисною й такою, що спонукає до роздумів і переосмислення реалій освітнього процесу у вищій школі.

Джерело

Висловлюємо подяку завідувачу кафедри всесвітньої історії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича професору Олександру Івановичу Сичу та колективу кафедри за можливість обміну досвідом з метою покращення педагогічної діяльності!