Вітаємо Кіндрачук Надію Мирославівну із успішним захистом докторської дисертації та із затвердженням Міністерством освіти і науки України присудження їй наукового ступеня доктора історичних наук

Вітаємо доцента кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки Кіндрачук Надію Мирославівну із успішним захистом докторської дисертації та із затвердженням Міністерством освіти і науки України присудження їй наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальності 07.00.01 “Історія України”

Тема дисертаційного дослідження “СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНСЬКОМУ ЕТНІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ УРСР (60–70-І РР. ХХ СТ.): ДИНАМІКА, ТЕНДЕНЦІЇ, НАСЛІДКИ”

Науковий консультант:

ДАНИЛЕНКО ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач відділу історії України другої половини ХХ століття Інституту історії України Національної академії наук України.