Успішно затверджено новий проєкт освітньо-професійної програми 032 “Історія та археологія” (бакалавр)

Сьогодні 19 травня 2023 р. Вчена рада Факультету історії, політології і міжнародних відносин розглянула  новий проєкт освітньо-професійної програми 032 “Історія та археологія” (бакалавр).

Гарант освітньо-професійної програми професор В. Комар ознайомив членів Ради із пропозиціями стейкхолдерів, вказав на основні зміни внесені у програму у порівнянні із попередньою версією, а також вказав на причини зроблених змін – зміна українського законодавства, врахування нових університетських положень та рішень Вченої ради університету і факультету.

В обговоренні взяли активну участь викладачі факультету – професори І. Райківський, О. Жерноклеєв, М. Кугутяк, Л. Михайлишин, С. Дерев’янко, доценти Н. Стецюк, М. Вітенко.

Гарант освітньо-професійної програми професор В. Комар та член групи забезпечення доцент М. Вітенко відповіли на питання присутніх.

Присутній на обговоренні заступник декана М. Сигидин наполіг, щоб змінити назву предмету, який він читає з “Історія України (XV – XVIІI ст.)” на “Історія України (XVІ – XVIІI ст.)”. На його думку, історія України має власні особливості і вони суттєві і логічним було б розпочинати ранньомодерну історію України із Люблінської унії 1569 р., а не з епохи Великих географічних відкриттів, як це є з предметів “Історія країн Західної Європи і Америки (ХV – ХVІII ст.)” та “Історія зарубіжних слов’ян (XV – XVIII ст.)”. У ході дискусії присутні члени Вченої ради вирішили врахувати позицію М. Сигидина.

За словами інших викладачів, усі їхні пропозиції по вдосконаленню освітньо-професійної програми, які подавалися в усній та письмовій формі гаранту ОП професору В. Комару, а також у навчально-методичний відділ університету – враховані в повній мірі.

Після обговорення Вчена рада ухвалила затвердити проєкт освітньо-професійної програми 032 “Історія та археологія” (бакалавр) і подати на розгляд навчально-методичної та Вченої рад Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Щиро дякуємо усім хто долучився до вдосконалення нашої освітньо-професійної програми – зокрема керівництву Державного архіву Івано-Франківської області, Івано-Франківського краєзнавчого музею, Музею історії Давнього Галича, викладачам Факультету історії, політології і міжнародних відносин за їхню працю, активну життєву позицію і актуальні пропозиції, що суттєво посилили нашу ОП 032 “Історія та археологія” (бакалавр).