Пропозиції щодо покращення Освітньої програми 032 Історія та археологія

Шановні учасники навчального процесу, здобувачі вищої освіти, студенти, роботодавці!

Звертаємося до Вас із проханням вносити пропозиції і зауваження щодо вдосконалення навчального процесу і освітньої програми 032 Історія та археологія.

Для того щоб внести відповідні пропозиції просимо перейти за наступними посиланнями і заповнити відповідну анкету:

Анкета для здобувачів вищої освіти, що навчаються на спеціальності 032 “Історія та археологія” Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

АНКЕТА для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання на спеціальності 014 “Середня освіта (історія)ˮ на Факультеті історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Анкета для випускників історичних спеціальностей Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Анкета для роботодавців випускників Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Окрім анкетування свої пропозиції в усній (завітавши особисто чи по телефону), письмовій формі, у вигляді електронного листа Ви можете здійснити також безпосередньо звернувшись за контактними адресами кафедри історії слов’ян чи Факультету історії, політології і міжнародних відносин.

Будемо вдячні Вам за допомогу, адже вдосконаленню немає меж, і нові виклики та запити спонукатимуть нас надавати найбільш ефективні відповіді! Станемо кращі і успішніші разом!