Звітна наукова веб-конференція студентів спеціалізації кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки

Звітна наукова веб-конференція студентів спеціалізації кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки

8 квітня 2021 р. в рамках тижня науки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбулося засідання студентської підсекції історії слов’ян. Керівник – доктор історичних наук, професор Комар Володимир Леонович.

На засіданні підсекції були присутні 33 студентів та їхні наукові керівники. Було представлено доповіді та презентації, що засвідчили творчий науковий пошук наших бакалаврів і магістрів та вміння фахово представляти результати своїх досліджень.