Звітна наукова веб-конференція викладачів та докторантів кафедри

6 квітня 2021 р. в рамках звітної наукової веб-конференції викладачів та докторантів університету за 2020 р. відбулося засідання підсекції історії слов’ян. Керівник – доктор історичних наук, професор Комар Володимир Леонович.

Було представлено 13 доповідей викладачів та аспірантів кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки.

Предметом жвавого обговорення стала низка дискусійних питань із актуальних проблем історії Центральної та Східної Європи, історіографії та джерелознавства.