Стажування у Поморській академії в Слупську (Республіка Польща)

Стажування у Поморській академії в Слупську (Республіка Польща)

З «01» березня 2022 року по «31» травня 2022 року завідувач кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки професор Володимир Леонович Комар стажувався у Поморській академії в Слупську (Республіка Польща).
Протягом періоду стажування проф. Комар В. Л. користувався фондами наукової бібліотеки Поморської академії; ознайомився із досвідом навчально-методичної, виховної та наукової роботи в Інституті історії, зокрема під час пандемії; ознайомився з процесом організації освітнього процесу на спеціальності «Publik history», зокрема, й системою вищого шкільництва в РП, загалом.
Поряд з цим значна увага приділялася створенню навчально-методичної бази для організації паралельного навчання студентів спеціальності «Історія та політологія» на спеціальності «Publik history» в Інституті історії Поморської академії в Слупську.