Завершено архівну практику студентів спеціальності 032 “Історія та археологія”

Студенти другого курсу факультету історії, політології і міжнародних відносин спеціальності «Історія і археологія» проходили виробничу практику із 6 до 30 червня 2023 р. на базі Державного архіву Івано-Франківської області (керівник практики – професор кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки Шологон Лілія Іванівна).

Під час проходження практики студенти опанували специфіку роботи всіх структурних підрозділів ДАІФО, зокрема, відділу формування Національного архівного фонду України, діловодства та науково-технічного опрацювання документів; відділу забезпечення збереженості, обліку та довідкового апарату; відділу використання інформації документів; сектору фізичної схоронності документів тощо. Особливий акцент було зроблено на організації роботи дослідників із документами архіву (заповненні анкети, ознайомленні із правилами роботи читального залу, замовленні документів зі сховища тощо).

Щиро дякуємо дирекції Державного архіву Івано-Франківської області, завідувачу відділу забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату Горошко Анжелі Василівні  та всім його працівникам за організацію та проведення практики!