Засідання наукового гуртка «Джерелознавчі студії»

Засідання наукового гуртка «Джерелознавчі студії»

Керівник гуртка – доцент кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки Галина СТЕФАНЮК разом із завідувачем Навчальною лабораторією спеціальних історичних дисциплін Володимиром САГАНЮКОМ ознайомили гуртківців з історією паперових грошей та грошового обігу в Україні. Також було надано можливість побачити комплекс банкнот, які є унікальним різновидом письмово-зображувальних джерел, показано методику джерельного дослідження паперових грошових знаків і бон за їх основними ознаками.