Зустріч зі стейкхолдерами

Зустріч зі стейкхолдерами

За ініціативою гаранта ОП «Історія та археологія» докт. іст. наук, проф. Володимира Комара відбулася зустріч викладачів і студентів факультету з директоркою Івано-Франківського краєзнавчого музею Галиною Беднарчик.

Директорка Галина Беднарчик відзначила високий теоретичний рівень підготовки студентів ОП «Історія та археологія», висловила рекомендації щодо збільшення кількості годин навчального навантаження на дисципліну «Музеєзнавство» і кількості годин на виробничу практику, яка формує майбутнього спеціаліста в галузі музейної справи.

Проф. Володимир Комар подякував дирекції Івано-Франківського краєзнавчого музею за багаторічну тісну співпрацю, відгуки і рекомендації щодо покращення змісту ОП «Історія та археологія», а також підкреслив вагому роль фахівців музею в здобутті студентами  практичних навиків  майбутньої професії.

В ході зустрічі викладачі доц. Стефанюк Г. В., доц. Вітенко М.Д., ст. викл. Кобильник Р. В. і студенти обговорили проблеми в реалізації освітньої програми, висловили свої побажання і пропозиції, а також запропонували  шляхи їх вирішення.

На завершення зустрічі викладачі і студенти ознайомилися з музейними експозиціями історичного залу Івано-Франківського краєзнавчого музею.