Співпраця кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки з Івано-Франківським краєзнавчим музеєм триває

Триває плідна співпраця кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки з Івано-Франківським краєзнавчим музеєм ініційована завідувачем кафедри, гарантом освітньої програми “Історія та археологія” (другого бакалаврського рівня) доктором історичних наук, професором Володимиром Комаром. 26 березня доцент Микола Вітенко і старший викладач Роман Кобильник відвідали Івано-Франківський краєзнавчий музей, який є стейхолдером спеціальності “032 Історія та археологія” і передали директору музею Галині Беднарчик наукові видання Факультету історії, політології і міжнародних відносин “Західно-Українська Народна Республіка: 1918 – 1923. Енциклопедія” в 4-х томах і “Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті” в 5-ти томах. Дані фундаментальні наукові доробки допоможуть науковим працівникам музею формувати музейні експозиції, здійснювати наукові дослідження і передавати навики музеєзнавства нашим студентам в ході практики.