Навчально-методичні матеріали викладачів кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки

Навчально-методичні матеріали викладачів кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки

Вітенко М.Д.Історія Центрально-Східної Європив давні часи і середньовіччя M. ICSE (davni czasy)

Вітенко М.Д.Історія зарубіжних слов’ян (давні часи і середньовіччя) M. Istoria zar. slov. (davni czasy)

Вітенко М. Д. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СЛОВ’ЯНСЬКИХ КРАЇН НАПРИКІНЦІ ХVIII –НА ПОЧАТКУ ХХІ ст. Metodyczka Socialno-ekonom ist

Вітенко М. Д.Джерелознавство історії зарубіжних слов’ян Dzereloznavstvo ist. slovjan Metod

Вітенко М. Д. Історичні портрети політичних та громадських діячів слов’янських країн

КОМАР В.Л, СТЕФАНЮК Г.В. Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт

Стефанюк Г.В. Методичні рекомендації до написання дипломних робіт за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. (word)

Стефанюк Г.В. Методичні рекомендації до написання дипломних робіт за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (pdf).