Діяльність студентського наукового гуртка «Джерелознавчі студії»

У рамках діяльності студентського наукового гуртка «Джерелознавчі студії», 21 листопада 2023 р. студенти спеціальності 032 Історія та археологія ОР «Бакалавр» разом з науковим керівником – доценткою кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки – Галиною Стефанюк – відвідали Івано-Франківський краєзнавчий музей. В ході екскурсії студенти ознайомилися з діяльністю музею, а також побачили експонати Відділів природи, археології та історії. Зокрема, мали змогу побачити речові пам’ятки кам’яної доби, доби міді, бронзи і заліза. Надзвичайно цікавими і змістовними були повідомлення екскурсовода Марії Вуянко про історичні пам’ятки від найдавніших часів до кінця ХХ ст. Екскурсія в музей для студентів-істориків – це бачення комплексу речових пам’яток, що становлять джерельну базу історичної науки та культурну спадщину українців.

Гарант освітньої програми – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки Комар Володимир Леонович і колектив кафедри висловлює подяку за організацію екскурсій стейкхолдеру нашої спеціальності, директорці Галині Михайлівні Бедрарчик, а також екскурсоводам і співробітникам музею.

.

.